Zijlstra wil advies wetenschapsfraude

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, VVD) laat onderzoeken hoe de academische wereld kan worden beschermd tegen wetenschapsfraude. Het is voor het eerst dat de politiek zich in deze kwestie mengt.

De Utrechtse hoogleraar filosofie Keimpe Algra zal het onderzoek leiden, namens de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Een van de opdrachten is om te kijken naar „wat de overheid kan doen om het vertrouwen in de wetenschap en haar integriteit te versterken”, bevestigt een woordvoerder van het ministerie.

De bevindingen van de commissie moeten eind dit jaar leiden tot een beleidsadvies van de academie aan Zijlstra. Het is het derde onderzoek dat wordt ingesteld nadat vorig jaar de omvangrijke fraude door de Tilburgse psycholoog Diederik Stapel het debat over wetenschappelijke integriteit deed oplaaien.

De vereniging van universiteiten VSNU presenteerde gisteren een aanscherping van de wetenschappelijke gedragscode uit 2005. Een andere commissie (Schuyt) komt naar verwachting volgende maand met een rapport over hoe universiteiten en wetenschappers met onderzoeksgegevens dienen om te gaan.

Eerder bleek dat de universiteiten de wetenschapscode niet altijd even goed naleefden. Niet alle universiteiten hadden een vertrouwenspersoon bij wie fraude kon worden gemeld. En slechts een enkele universiteit maakte de rapportages over fraudemeldingen openbaar. Universiteiten behandelden sinds 2005 meer dan 110 meldingen van wetenschapsfraude, meldde deze krant.

„Veel werk is al gedaan”, zegt Algra. „Wij moeten daarop aansluiten en tegelijkertijd is onze opdracht veel breder.”

Het vertrouwen in de wetenschap is afgenomen, zegt Algra. „Het wantrouwen in de wetenschap wordt gevoed door de fraudezaken maar bijvoorbeeld ook door de discussie over foutjes in het klimaatrapport.” Hij adviseerde eerder over hoe prestaties in de geesteswetenschappen beter gemeten kunnen worden.

    • Esther Rosenberg
    • Karel Berkhout