Veel homo’s hebben psychische problemen

Tien procent van de lesbische vrouwen en 5 procent van de homoseksuele mannen tussen de 16 en 64 jaar kampt met psychische problemen als depressies en stemmingsstoornissen. Onder de gehele bevolking is dat slechts 3 procent, al hebben vrouwen in de gehele samenleving meer psychische problemen dan mannen.

Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport Niet te ver uit de kast van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat in opdracht van minister Van Bijsterveldt periodiek onderzoek doet naar acceptatie van homoseksualiteit in de samenleving.

11 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen heeft ooit het plan opgevat om zelfmoord te plegen, tegen 3 procent van de gehele samenleving.

Daarnaast krijgt ruim een kwart in het openbaar te maken met afkeurende blikken, scheldpartijen en pesterijen. De helft van de homoseksuele stellen loopt niet hand in hand over straat om negatieve reacties te voorkomen. „Als dat niet kan, is er nog altijd iets fundamenteel mis met de acceptatie”, zegt COC-voorzitter Vera Berkamp in een reactie op het rapport. „Homoseksuelen moeten zichtbaar zichzelf kunnen zijn.”

Vooral in het mbo is het lastig homo te zijn. Tweederde van de leerlingen heeft negatieve ervaringen. Op hogescholen en universiteiten is dat de helft. Bij 12 procent van de homoseksuele mbo’ers zijn de studieresultaten verslechterd door homonegativiteit van klasgenoten.

Verreweg de meeste homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn open over hun seksuele voorkeur.