Relatief veel psychische problemen bij homo’s - hoge mate acceptatie

Tien procent van de lesbische vrouwen en 5 procent van de homoseksuele mannen tussen de 16 en 64 jaar kan als psychisch ongezond worden getypeerd. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Niet te ver uit de kast‘ van het Sociaal- en Cultureel Planbureau.

Cover van de SCP-publicatie 'Niet te ver uit de kast'.

Tien procent van de lesbische vrouwen en 5 procent van de homoseksuele mannen tussen de 16 en 64 jaar kan als psychisch ongezond worden getypeerd. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Niet te ver uit de kast‘ van het Sociaal- en Cultureel Planbureau.

Ter vergelijking: onder de Nederlandse bevolking van 18-64 jaar is dat 3 procent. Dat blijkt uit de zogeheten MHI-5-schaal, die vooral depressie en stemmingsstoornissen meet. Er zijn geen grote verschillen tussen homo- en biseksuelen.

Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hebben ook vaker suïcidale neigingen, zo schrijft het SCP. 11 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen heeft daarvoor ooit een plan gemaakt en 6 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen deed daartoe ooit daadwerkelijk een poging. Die percentages liggen beduidend hoger dan onder de algemene bevolking van 18-64 jaar, waar 3 procent ooit een plan heeft gemaakt en 2 procent ooit een poging deed. Bij biseksuele vrouwen liggen de percentages nog hoger dan bij lesbische vrouwen. Bij mannen is er nauwelijks verschil in suïcidaliteit tussen de homo- en de biseksuelen.

Negatieve reacties op de werkvloer

Op de werkvloer kreeg 14 procent van de mannen en 5 procent van de vrouwen een of meer negatieve reacties in het afgelopen jaar. Van de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kreeg 12 procent van de homoseksuelen te maken met een of andere vorm van psychisch-fysiek geweld, een verzamelterm voor pesten en discriminatie, bedreiging, lichamelijk geweld en seksuele agressie. Dat is een beduidend groter aandeel dan onder de heteroseksuele medewerkers in het MBO (7%), zo becijfert het SCP.

Grote mate van acceptatie van homoseksualiteit

Verreweg de meeste homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn open over hun seksuele voorkeur. Minder dan 10 procent is niet open tegenover naasten zoals de ouders, broers en zussen en heterovrienden. 92 procent van de moeders en 86 procent van de vaders van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen accepteert de seksuele voorkeur van hun kind.

    • Marije Willems