Meer loters dan ooit voor middelbare school

Voor duizenden Amsterdamse ouders is een zenuwslopende periode aangebroken: lotingstijd. Meer kinderen dan ooit tevoren zullen dit jaar niet naar de middelbare school van hun keuze kunnen gaan, verwacht de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam. Ze gaat ervan uit dat 2.300 leerlingen dingen naar de populairste 1.300 plekken. Dat betekent dat ongeveer eenderde van alle brugklassers in spe aan een loting deelneemt.

Op zichzelf is er voldoende plaats voor alle 7.500 aankomende middelbare scholieren. Maar niet elke school is even gewild. Tien jaar geleden ontstond al schaarste bij de categorale gymnasia; inmiddels loten alle populaire scholen – ook vwo’s, havo’s en categorale mavo’s.

Vorige week is de eerste ronde voor inschrijvingen op middelbare scholen in Amsterdam gesloten. Ruim 800 kinderen worden uitgeloot; in de tweede ronde volgen er nog een paar honderd. Die kinderen hebben wel de juiste Cito-score voor het gewenste schooltype.

De lotingsproblematiek is niet specifiek voor Amsterdam. Overal waar veel hoogopgeleiden wonen, overstijgt de vraag naar ‘goede’ of populaire middelbare scholen het aanbod. Scholieren moeten ook loten in ’t Gooi, en steden als Den Haag, Utrecht, Haarlem, Nijmegen en Eindhoven.

De Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher (PvdA) wil en kan populaire scholen niet verplichten meer kinderen aan te nemen. Hij wil dat de minder populaire scholen beter worden.

    • Frederiek Weeda