Zijlstra wil nieuw bestel musea die samenwerken

Staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) vraagt de Raad voor Cultuur advies over een nieuw museaal stelsel na 2016. Hij wil weten hoe musea meer en beter kunnen samenwerken en sluit fusies niet uit. Ook vraagt hij hoe musea aantrekkelijker kunnen worden voor het publiek, door de toegankelijkheid van de collectie te vergroten, bijvoorbeeld met digitale middelen.

Er zijn 29 rijksmusea, die worden gefinancierd door het ministerie van OCW. Bij de huidige bezuinigingen zijn ze relatief ontzien, maar Zijlstra kondigde vorig jaar al aan dat er na 2016 een nieuw bestel zou komen. Naast de rijksmusea zijn er musea die worden ondersteund door gemeenten, provincies of ze zijn particulier. Zijlstra vraagt de raad zijn advies uit te breiden tot de hele museumsector, „ongeacht of het Rijk, de provincie of de gemeentelijke overheid de subsidieverstrekker is”.

Zijlstra wil dat de raad in beeld brengt welke mogelijkheden er zijn om de inhoudelijke samenhang tussen de musea te versterken en de doelmatigheid van het beheer te vergroten. „Ik denk daarbij aan samenwerkingsmogelijkheden tussen musea zoals het gemeenschappelijk aanstellen van conservatoren, maar ook aan daadwerkelijke samenvoeging van collecties op één locatie en fusie van desbetreffende musea.”