wat is wijsheid

Deze week: de laatste tegeltjes-wijsheden. We kregen vooral oude volksspreuken, terwijl we hoopten op eigen spitsvondigheid.

Er is een hoop leed in de wereld, maar... je moet het willen zien. „Dat zei mijn vader, als er iemand klaagde (niet als hij zelf klaagde).” Maarten Pieters, Nieuwegein

Schitter met twitter,/ schetter te pletter:/ de mens wordt niet beter,/ maar analfabeter. „Vloeken in de kerk is dit, van hen die onvoorwaardelijk in vooruitgang geloven, die denken dat elke vernieuwing automatisch vooruitgang is. Vernieuwing is meestal alleen maar verandering, soms een verbetering, vaak achteruitgang.”Mathijs van Welie, Zoetermeer

Een groot man weet klein te zijn. „Dit is een uitspraak van mijn broer J.Th.R. Fijn van Draat die jarenlang een gewaardeerd onderwijzer was aan een school voor moeilijk lerende kinderen in Harderwijk. Daarnaast was hij ook maatschappelijk actief, waarvoor hij vorig jaar een lintje kreeg in de Orde van Oranje Nassau.”

Nelleke Toxopeus

Met gezond oud worden, moet je jong beginnen.

„Een paar jaar geleden hoorde ik voor het eerst van comazuipers. Toen heb ik deze slagzin bedacht. In 2010 werd hij opgenomen in de Friese spreukenkalender, uiteraard in het Fries.” Janny van Menk-Popma, Amsterdam

Later komt nooit. „In mijn jonge jaren bewaarde ik dingen: leuk voor later. Nu is het zover, ik ben 69 jaar. Nog steeds spreekt het heden mij meer aan dan het verleden. Ik had al die verzamelde spullen net zo goed meteen kunnen wegdoen.” Frank Kortmann, Arnhem

Door het oog van de naald kun je de hemel zien. „Toen mijn moeder veertig jaar geleden een tumoroperatie aan haar heup onderging en de arts meedeelde dat haar been was afgezet, bleek dat achteraf niet het geval te zijn. Ik kocht voor haar toen deze spreuk, geschilderd op hout.” Marion van der Velden-Boot, Amsterdam

Mik hoog, de pijl zakt bij het vliegen. „Al jaren siert deze spreuk mijn agenda: aan het begin van ieder jaar een aansporing de lat zó hoog te leggen dat zelfs bij enige tegenslag het resultaat nog steeds voldoening geeft.”Frits Brink, Wijster

Oude meuk, altijd leuk. „Mijn vrouw en ik kopen spullen die zo oud mogelijk zijn. Zéér duurzaam. Elke dag zijn ze te gebruiken, te koesteren, valt ervan te genieten. Wij verstoken geen kerosine voor pseudo-ervaringen in verre landen die ons worden aangepraat door de toeristenindustrie en waarvan volgende generaties alleen maar nietszeggende foto's overhouden. Andries Vonk, Velsen Zuid (abonnee sinds 1970, dus zelf ook al wat antiek)