Raad voor Cultuur neemt museumbestel onder de loep

Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) vraagt de Raad voor Cultuur om te kijken naar samenvoeging van rijkscollecties en een fusie van musea. Foto NRC / Vincent Mentzel

De Raad voor Cultuur gaat het museumbestel onderzoeken. Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) vraagt de raad onder meer te kijken naar samenvoeging van rijkscollecties en een fusie van musea. Dat heeft het adviesorgaan vandaag bekendgemaakt.

Zijlstra vindt dat musea ‘meer en beter kunnen samenwerken’, zo staat in de adviesaanvraag van de bewindsman. Dat kan volgens hem ‘in geval van fusies’ ook leiden tot minder musea.

In het kader van beter ondernemerschap bij musea laat Zijlstra ook onderzoeken of rijksgesubsidieerde musea de gebouwen waarin ze zijn gevestigd, zelf in bezit moeten krijgen. Nu zorgt de Rijksgebouwendienst nog voor gebouwen als die van het Rijksmuseum in Amsterdam.

In Nederland zijn 545 geregistreerde musea. Gemeenten subsidiëren de meeste musea. Het rijk financiert er 29. De Raad voor Cultuur had vorig jaar zelf aangegeven de herijking van het museumbestel te willen onderzoeken.