Kinderopvangreus in geldproblemen

De grootste kinderopvangorganisatie van Nederland boekt te weinig winst en heeft te veel schulden. Daarom is zij met haar banken aan het onderhandelen over de daar lopende leningen.

Kinderopvangorganisatie Estro, voorheen bekend als Catalpa, vangt 40.000 kinderen op en telt 6.000 medewerkers op een kleine 600 vestigingen. De branche heeft last van bezuinigingen van dit kabinet – dat heeft de fiscale vergoeding voor kinderopvang verlaagd. Daardoor brengen ouders hun kinderen minder uren per week naar de crèche of naschoolse opvang.

Estro heeft relatief veel schulden als gevolg van de overname twee jaar geleden door de Amerikaanse investeerder Providence. De schulden bij Estro zijn vertienvoudigd doordat de overnamesom van een half miljard euro vrijwel volledig als schuld terecht is gekomen bij de kinderopvangorganisatie.

Estro heeft in totaal een kwart miljard euro aan kredieten. Zonder nieuwe afspraken dreigen die schulden direct opeisbaar te worden door de banken.

Het bedrijf lijdt verlies, verwacht de komende jaren ook verlies te lijden en heeft inmiddels een negatief eigen vermogen. De verliezen houden rechtstreeks verband met de hoge rentelasten. Het bedrijf leent onder meer tegen 15 procent, een relatief hoog tarief, bij zijn Amerikaanse aandeelhouder.

Volgens een woordvoerder van Estro is de opvang van kinderen niet in gevaar, noch de continuïteit van de onderneming. De onderneming kan op dit moment niet ingaan op vragen over de financiën.

Deskundigen wijzen erop dat de verliezen van Estro voor een belangrijk deel het gevolg zijn van een fiscale sluiproute die inmiddels gedicht is. Estro lost niet af op zijn lening van de aandeelhouder en betaalt evenmin de rente. Dat wordt allemaal bij de schuld opgeteld, maar telt wel mee bij de berekening van de winst waardoor de organisatie minder belasting hoeft te betalen.

Kamerleden hadden vorig jaar kritiek op de constructie van Estro, een route die legaal is en door meer bedrijven wordt gebruikt. Kamerlid Eddie Van Hijum (CDA) noemde die „bedenkelijk”. „Dit bedrijf wordt mede betaald door de belastingbetaler, en tegelijkertijd wordt de belasting ontdoken”, zei Richard de Mos van de PVV. Hij doelde op de kinderopvangtoeslag die ouders krijgen via de belastingdienst om de kosten voor kinderopvang te dragen. Daardoor is de inkomstenstroom voor crèches vrij stabiel.

Ook minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) had kritiek op de sluiproute van Estro. Hij noemde de manier waarop het bedrijf zijn financiën organiseert vorig jaar „bedenkelijk”.