'Brussel milder over tekort'

Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau houdt er rekening mee dat Nederland van de Europese Commissie extra tijd krijgt om het begrotingstekort terug te dringen. Nederland komt volgens het CPB volgend jaar uit op een tekort van 4,6 procent. Brussel wil dat dit tekort al volgend jaar tot 3 procent wordt verlaagd, waardoor grote bezuinigingen nodig zijn.

Teulings zei vanochtend dat de Commissie een uitzondering zou kunnen maken omdat het hier om een zogeheten ‘buitengewone om standigheid’ zou kunnen gaan. Die kan reden zijn voor een jaar uitstel. „Sinds 1970 is het pas de vierde keer dat het eurogebied wordt getroffen door een recessie. Dat gebeurt dus eens in de tien jaar.” Door het uitstel zou het kabinet eerder structurele maatregelen kunnen treffen en minder genoodzaakt zijn tot besparingen op de korte termijn. Eerder deze maand meldde het CPB dat het tekort in 2013 4,5 procent zou bedragen. „Diverse kleine aanpassingen” zorgden voor een verhoging tot 4,6.

De enge dubbele dip: pagina 21