Brief over het busongeluk in Zwitserland

Betonnen obstakels horen niet thuis in een tunnel

In de verslaggeving over de busramp bij Sierre wordt weinig aandacht besteed aan de vormgeving van de tunnel. Dit is onterecht. De vormgeving is niet goed. Deze weg is een autosnelweg bestaande uit twee tunnelbuizen, met in elke buis eenrichtingsverkeer en twee rijstroken, zonder vluchtstrook.

De vluchthaven waar de bus verongelukte, kent een betonnen wand die loodrecht op de rijbaan staat. Dit is een afschuwelijke vormgevingsfout. Een vluchthaven is bij dit soort tunnels niet nodig. Met signalering en monitoring kan de veiligheid van gestrande voertuigen worden gewaarborgd.

Een voertuig kan door allerlei omstandigheden van de weg raken. Dit is niet helemaal te vermijden. Als dit gebeurt, moet de afloop zacht zijn. Dit was hier niet aan de orde. Een betonnen obstakel hoort niet thuis aan de rand van dit type weg.

De Europese Commissie schrijft alleen vluchthavens voor bij in twee richtingen bereden tunnelbuizen. Zwitserland committeert zich hieraan, als niet EU-lid. Brussel heeft hier dus geen ‘schuld’. De Zwitserse wegautoriteiten valt wel veel te verwijten.

ir. J. Van der Valk

Voorburg