Brief aan de lezer

Dit is aflevering 11 van het nog prille dinsdagkatern Mens&. Tien nummers zijn verschenen: tijd voor eerste lessen. Op de voorpagina van nummer 1 (dinsdag 9 januari) viel te lezen: ‘Menselijk gedrag staat in dit katern centraal. De lerende mens, de werkende mens, de zorgende mens, de zoekende mens: egocentrisch of altruïstisch, creatief en consumptief.’ En: ‘Niet alleen als passieve lezer wil de redactie u aan deze bijlage binden. (..) Bijdragen van lezers zijn welkom.’

Een lezer die ik vorige week tegenkwam, zei: „Je bent nog erg zoekend, hè? Je hebt al een rubriekje veranderd.” Het klonk bezorgd. Zoeken is tobben? Vind ik niet.

In ieder geval schrapten we na een week of zes de voorpaginarubriek ‘Lezer van de week’. Waarom? We kregen nauwelijks inzendingen. Het was kennelijk een onhelder of gewoon een verkeerd idee. En vandaag komt een eind aan de rubriek ‘Wat is wijsheid’, die tien keer op deze pagina heeft gestaan. Ter afsluiting brengen we de aardigste uit de voorraad die we hebben opgebouwd. Overwegend kregen we volkswijsheden uit grootmoeders tijd toegestuurd, vaak in dialect verwoord. Leuk voor de familiekring. Eerlijk gezegd hadden we gehoopt op meer eigen en minder nostalgische spitsvondigheid van onze lezers zelf.

Valt het daarmee een beetje tegen met de participatie van de lezers? Zeker niet. Voor zowel de rubriek ‘De wending’ als ‘Groepsfoto’ melden zich interessante kandidaten en ontvangen we mooie inzendingen. (Bij de groepsfoto had ik de nostalgie zelf ontketend door een eigen familiefoto van honderd jaar oud af te drukken. Die ontlokte tientallen foto’s uit de oude doos. Maar écht: we willen niet alleen mensen ‘van voor de oorlog’ zien.)

Voor de eerste ‘openbare redactievergadering’, die we op 19 januari in Amsterdam hielden, kregen we 120 aanmeldingen van lezers, terwijl in de zaal tachtig plaatsen beschikbaar waren. Meer dan ‘uitverkocht’ was het, en belangrijker: de bijeenkomst leverde een reeks mooie ideeën op. Drie ideeën van lezers hebben al tot een stuk in dit katern geleid. Ook vroegen we de lezers, in vervolg op de vergadering, te schrijven over hun mensbeeld, wat ruim honderd bijdragen opleverde. Binnenkort ronden we dit thema af: met essays van Tilburgse studenten filosofie die zich hebben gestort op een ‘synthese’ van de binnengekomen reacties.

Het zijn enkele voorbeelden van de inspiratie die we op de openbare redactievergadering hebben opgedaan. Een deel van de ideeën staat nog op onze lijst voor de komende maanden. Samengevat: over de meedenkende en meeschrijvende lezers van Mens& zijn we zeer tevreden.

Zijn we kritisch, dan vooral over onszelf. Niet altijd hebben we tijdig geantwoord op alle e-mails die we binnenkregen. Excuus! De sociale media hebben we nog onvoldoende creatief ingezet. Op 1 april begint een student ‘journalistiek en nieuwe media’ die zich als stagiair vooral hierop gaat storten. Het onderwerp ‘vergrijzende samenleving’, dat we als regelmatig terugkerend thema aankondigden, moet nog uit de verf komen.

Zo valt er een hoop te doen. Maar goed, we zijn nog geen drie maanden bezig. Blijf ons lezen, blijf meedenken, meedoen: via e-mail (mensen@nrc.nl) en graag ook via Twitter en Facebook (.../NRCMensen), want echt iedere binnengekomen e-mail persoonlijk en uitgebreid beantwoorden – het zijn er te veel, gelukkig, om dat fysiek aan te kunnen.

    • Eind Mens
    • Gijsbert van Es