Bonden naar rechter over positie ambtenaren

Als minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) het initiatiefwetsvoorstel goedkeurt dat de rechtspositie van ambtenaren in grote mate moet inperken, dan stappen de ambtenarenbonden naar de rechter. Dat blijkt uit een brief die advocaten Stefan Sagel en Mirjam Kerkhof namens het samenwerkende bonden vandaag aan Spies sturen.

Vanavond wordt in de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel van de Kamerleden Fatma Koser Kaya (D66) en Eddy van Hijum (CDA) gedebatteerd. Een meerderheid is voorstander van de initiatiefwet. Naast de initiatiefnemers hebben ook VVD en PVV aangegeven dat zij het wetsvoorstel zullen steunen.

In het initiatiefwetsvoorstel is opgenomen dat „overleg- en overeenstemmingsvereiste” buiten werking wordt gesteld. Sagel en Kerkhof wijzen er in hun brief op dat in de huidige Ambtenarenwet is opgenomen dat de minister wettelijk verplicht is verandering met de vakbonden te bespreken. Dat moet voordat een wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat is nog niet zo, maar Sagel en Kerkhof achten de kans „bijzonder klein” dat er veel aan het initiatiefvoorstel verandert.

Spies schreef op 23 februari een brief aan Ruud Kuin, die namens de vakbonden de onderhandelingen leidt, waarin ze zegt dat er voor haar als minister op dit moment „geen formele rol is weggelegd”.

Ambtenaren hebben nu meer rechten dan gewone werknemers. Ze kunnen bijvoorbeeld tot vier keer toe een ontslag aanvechten. Bij gewone werknemers is dit twee keer. Aanpassing van het ambtenarenrecht is opgenomen in het coalitie- en gedoogakkoord, maar het initiatief voor het wetsvoorstel komt nu dus van D66- en CDA-Kamerleden.