Opinie

    • Marjolijn Februari

Weg met de burgers!

Neem mij nou. Ik heb Rusland gemeld dat ik nooit en te nimmer naar Sint-Petersburg zal komen. De gemeenteraad van Sint-Petersburg heeft een propagandawet aangenomen die verbiedt aandacht te besteden aan homoseksualiteit, op welke wijze dan ook. Kijk naar een Griekse vaas en je betaalt 113 euro boete. Lees een sonnet van Shakespeare en je kunt je terugreis niet meer betalen.

Belangengroep All Out stuurde me een petitie die gouverneur Poltavtsjenko moest overhalen de wet niet te ondertekenen. Sint-Petersburg is een belangrijke toeristische bestemming. Zouden alle toeristen nu dreigen weg te blijven, dan zou Poltavtsjenko zich wel twee keer bedenken, zei All Out. Ik zette mijn naam onder de petitie, en met mij meer dan negentigduizend anderen, Poltavchenko mompelde iets als ochen priyatno, ondertekende de wet, en nu ga ik dus niet naar Sint-Petersburg.

Geen probleem, ik heb toch griep. Ik heb meteen maar besloten ook niet naar Syrië, Soedan en Kunduz te gaan. Dat zal ze leren. In bed kan ik dan mooi naar de documentaire Kony 2012 kijken en mijn verontwaardiging uitspreken: het is verbazingwekkend hoe ver je komt als je te gammel bent om op te staan. Dat is de kracht van de sociale media.

Ik ben dus duidelijk die boze burger over wie je zo veel hoort. „De Nederlander is boos, verontwaardigd, wrokkig en rancuneus. Deze boosheid is ziekelijk en gevaarlijk”, brieste filosoof en VVD-senator Sybe Schaap dit weekend nog boos in dagblad Trouw. „Het ressentiment, de boosheid, groeit”, voegde hij er verontwaardigd aan toe. „Het gaat van kwaad tot erger.” Nu zou je denken dat hij iets aan zijn eigen opwinding ging doen, maar kennelijk bedoelde Schaap zichzelf niet met „de Nederlander”. Hij bedoelde u. Hij bedoelde mij.

Hij bedoelde die gevaarlijke, boze, Zeeuwse Petra de Boevere, die vorige week nog een gemene brief vol waarden en politieke beginselen stuurde aan de minister-president. Ze was verontwaardigd over het verkwanselen van vrijheid en gelijkheid door de VVD. Ontstemd over het verhaspelen van de liberale beginselverklaring door Mark Rutte. En alle andere boze Nederlandse burgers mailden haar brief door, ze twitterden, blogden en vroegen trouw te blijven aan de eigen fundamentele principes. Het ging van kwaad tot erger, daarin had Schaap gelijk.

En hij bedoelde met „de Nederlander” Simon Bontekoning, die middels een brief in Het Parool Mark Rutte voorstelde een paar sociale problemen eenvoudig op te lossen. Als iedereen met een bruto inkomen van meer dan vijftigduizend euro investeert in de BV Nederland, dan kan de beslissing worden teruggedraaid om sociale werkplaatsen te sluiten, toegang tot het speciaal onderwijs te beperken en een eigen bijdrage te vragen voor geestelijke gezondheidszorg. Bontekoning zelf wilde hiervoor graag maandelijks een bedrag betalen en hij vroeg ons opruiend hetzelfde te doen. „Dus doe mee, en mail onze MP!” Er kwamen veel instemmende brieven binnen.

Het is, bij al dit getier in de samenleving, maar goed dat politici er geen aandacht aan besteden. Dat ze er boven staan. Als de bevolking bestaat uit machteloos moraliserende burgers, die mailen en twitteren dat ze graag helpen en meebetalen en naar vrijheid en gelijkheid streven, is het maar goed dat niemand luistert. De coalitie zoekt niet voor niets steun bij twee overtuigd antidemocratische partijen. Weg met de stem van het volk!

De mythe van de boze burger maakt veel mogelijk. Je kunt die vermaledijde Nederlanders niet alleen negeren, je kunt ook hun rechten afschaffen en vrijheden aantasten. In Rhenen maakte de bevolking bezwaar tegen willekeurige huiszoekingen door de politie op de komende Koninginnedag. Het inmiddels fameuze dreigement van de liberale burgemeester Van Oostrum luidde: „Ik snap uw emotie, maar ik zou u echt willen aanraden zich daar niet tegen te verzetten. Want als u dat doet, dan denk ik dat u op 30 april niet in Rhenen bent, maar in het arrestantencomplex van de politie Utrecht, te Houten.”

Zo is het maar net, het ligt aan de Nederlander. Het ligt aan de burgers. Met hun gedram over rechtvaardigheid en solidariteit en mensenrechten. Wat een geluk dat de heersende politieke cultuur er doof en blind voor blijft! De SGP luistert niet naar burgers, want de partij heeft macht en gezag belegd buiten de staat. Wilders praat niet met burgers, want hij is niet geïnteresseerd in gesprek. En met Mark Rutte valt niet te praten, want politieke argumenten beroeren hem niet. Hij is een manager.

Allerwege wordt de reden voor Ruttes illiberale houding gezocht in de lastige positie waarin hij zich heeft gemanoeuvreerd. Hij moet wel rare concessies doen aan zijn beginselen, zegt men, omdat hij zich heeft geassocieerd met zulke rare partijen. Maar is het niet denkbaar dat hij zich heeft geassocieerd met zulke rare partijen omdat hun rare antidemocratische standpunten hem niet kunnen schelen? Eerlijk gezegd lijkt de VVD als geheel niet zo veel fiducie meer te hebben in de democratie. En dat ligt natuurlijk aan ons. Boze burgers. Omdat we middels de sociale media zo gevaarlijk veel druk uitoefenen, en daarmee ook zo vreselijk veel bereiken.

    • Marjolijn Februari