Kinderarts: mogelijk levenslange gevolgen slachtoffers Robert M.

Het seksueel misbruik door Robert M. kan voor zijn slachtoffers levenslange gevolgen hebben. Een kinderarts die vanochtend optrad als deskundige in de Amsterdamse zedenzaak zei dat de slachtoffers een gemiddelde leeftijd van acht maanden hadden, onder wie een baby van negentien dagen oud.

Amsterdam 12-03-2012 Politie en pers bij het proces tegen Robert M. en Richard van O. Foto NRC H'Blad Maurice Boyer Politie en pers bij het proces tegen Robert M. en Richard van O. Foto NRC / Maurice Boyer

Het seksueel misbruik door Robert M. kan voor zijn slachtoffers levenslange gevolgen hebben. Een kinderarts die vandaag optrad als deskundige in de Amsterdamse zedenzaak zei dat de slachtoffers een gemiddelde leeftijd van acht maanden hadden, onder wie een baby van negentien dagen oud.

De kinderarts bekeek 38 van de 67 dossiers die een rol spelen in het strafproces tegen Robert M. Daarbij ging het om slachtoffers van nog geen drie weken oud tot bijna drie jaar. Slachtoffers van kindermisbruik hebben later vaak zowel lichamelijke als psychische problemen. Uit wetenschappelijk zedenonderzoek blijk dat dit zich onder meer uit als eet- en slikproblemen, buikpijn, verstopping en angsten.

Van de ouders schetste een kinderpsycholoog vandaag in de rechtszaal de gevoelens van schuld, boosheid en angst die ze kunnen ondervinden als hun kind seksueel misbruikt is. Ook hun sociale leven kan erdoor veranderen, bijvoorbeeld omdat ze stoppen met werken en geen oppas meer durven nemen.

Gevolgen lange termijn onduidelijk

Wat de precieze gevolgen voor een kind zijn, met name op lange termijn, is niet precies duidelijk. Het gaat om verhoogde risico’s, bijvoorbeeld op depressie, een laag zelfbeeld of een hogere kans om verslaafd te raken. Ook lopen ze meer kans op aandoeningen als astma en hart- en vaatziekten. Uit algemeen onderzoek blijkt dat zestig procent van slachtoffers op lange duur meer of minder ernstige gevolgen te ondervinden.

Behalve het misbruik op een crèche of bij de ouders thuis stelde kinderarts Noor Landsmeer ook het maken van foto’s en video’s aan de orde. De wetenschap dat afbeeldingen rondzwerven en door anderen gebruikt worden om zich bijvoorbeeld te bevredigen kunnen lange tijd traumatiserend werken. Behandeling van kind en ouders is volgens haar essentieel.

Advocaat: verklaringen brengen veel teweeg

Zowel de arts als psycholoog benadrukte het belang van openheid tegen de kinderen over het misbruik dat heeft plaatsgevonden. “Ze krijgen het toch wel te horen. Maar je moet voorkomen dat een kind zich te veel als slachtoffer voelt. Het moet denken: ik ben er goed uit gekomen.”

Volgens advocaat Richard Korver brengen de verklaringen van de deskundigen veel teweeg bij de ouders. Hij vertegenwoordigt de ouders van 45 slachtoffers. De ouders volgen de rechtszaak vanuit een afgeschermde zaal van de Amsterdamse rechtbank.