OM ziet af van onderzoek naar Jorge Zorreguieta

Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek instellen tegen Jorge Zorreguieta wegens het laten verdwijnen van mensen tijdens de Videla-dictatuur in Argentinië. Volgens officier van justitie Hester van Bruggen is niet te verwachten dat „nader onderzoek bewijs zal kunnen opleveren” tegen de vader van prinses Máxima.

Het OM schrijft dit in een brief aan drie Nederlanders die in september aangifte deden tegen Zorreguieta. Volgens hun advocaten is justitie door nieuwe Nederlandse wetgeving en een vorig jaar aangenomen verdrag inzake ‘gedwongen verdwijningen’ verplicht de nu 84-jarige Zorreguieta te arresteren en te berechten. Hij was bewindsman voor Landbouw (1976-1981) in de junta die Argentinië leidde. Tijdens het regime, dat tot 1983 regeerde, werden tussen de twintig- en dertigduizend mensen ontvoerd, gemarteld of vermoord.

De aangifte tegen Zorreguieta „biedt ook geen reëel perspectief voor een succesvolle opsporing en vervolging binnen een redelijke termijn’’, schrijft Van Bruggen. „Dat Zorreguieta een leidinggevende positie bekleedde op het Ministerie van Landbouw maakt hem niet zonder meer aansprakelijk voor gedwongen verdwijningen”, aldus justitie.

Zorreguieta heeft altijd gezegd dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de junta tegenstanders van het regime liet verdwijnen. Volgens de aangevers is dat volstrekt ongeloofwaardig. Justitie schrijft dat „ook het feit dat Zorreguieta op de hoogte zou zijn geraakt van een gedwongen verdwijning en daarover zou hebben gesproken met iemand bij de krijgsmacht hem niet zonder meer maakt tot verdachte van betrokkenheid bij die gedwongen verdwijning.” Voor een succesvolle aangifte hadden de aangevers volgens justitie „concrete informatie” moeten aandragen „over een verband tussen handelen van Zorreguieta en gedwongen verdwijningen”.

Het OM schrijft dat onderzoek beter in Argentinië kan gebeuren. In dat land proberen slachtoffers van de junta ook zijn vervolging af te dwingen.

De advocate van de aangevers, Liesbeth Zegveld, zegt dat justitie „kennelijk geen zin heeft” Zorreguieta strafrechtelijk aan te pakken. „Het is eigenaardig dat het OM wil dat wij het bewijs aanleveren. Wij vragen juist om een onderzoek.” Ze wijst erop dat het OM wel actief regelt dat Transavia-piloot Poch in Argentinië kan worden vervolgd. „Leidinggevenden worden kennelijk anders behandeld dan vermeende uitvoerders.” Ze beraadt zich nog of ze het gerechtshof zal vragen het OM te dwingen tot vervolging.