In Londen is niemand allochtoon

De Britse hoofdstad staat open voor immigranten. Pagina 4-5