Geen bewijs voor zelfverrijking Roermondse wethouder Van Rey

De Roermondse wethouder van Economische Zaken Jos van Rey heeft jarenlang de schijn van belangenverstrengeling gewekt vanwege zijn vriendschappelijke activiteiten met een projectontwikkelaar. Maar er is geen bewijs dat de VVD’er zichzelf heeft verrijkt of de gemeente financieel heeft benadeeld.

Dat concludeert de commissie Sorgdrager-Frissen vandaag in een rapport, meldt persbureau Novum. Burgemeester Henk van Beers had voormalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager en hoogleraar Paul Frissen gevraagd de integriteit van Van Rey te onderzoeken. Zij stellen dat zowel Van Rey als de gemeente had moeten inzien dat vanwege de vriendschap met de projectontwikkelaar de integriteitsvraag had moeten worden gesteld.

‘Belangenverstrengeling van beperkte politieke betekenis’

De 66-jarige Van Rey, oud-Tweede Kamerlid en tegenwoordig senator, is zelf actief in de vastgoed- en verzekeringswereld. De wethouder en de ontwikkelaar togen onder meer samen naar vastgoedbeurzen.

De onderzoekers betitelen Van Reys aanschaf van aandelen en het beheer van zijn onroerend als belangenverstrengeling, maar stellen dat dat van beperkte politieke betekenis was. Volgens dagblad De Limburger had Van Rey meebeslist over miljoeneninvesteringen in projecten waarbij de bevriende ontwikkelaar was betrokken. Deze bewering blijkt niet op feiten gestoeld.

Het stadsbestuur vindt het nog te vroeg om gedetailleerd en uitgebreid in te gaan op het onderzoek, maar erkent wel dat onvoldoende aandacht is besteed aan de ‘bewustwordings- en cultuuraspecten’ van de gemeentelijke gedragscode, ‘mede in relatie tot de toegenomen maatschappelijke aandacht voor integriteitsbeleid’. De gemeenteraad buigt zich in de raadsvergadering van 5 april over het onderzoeksrapport.