Fragmenten uit de brief van 15 maart van Hero Brinkman aan de PVV-fractie, zoals gepubliceerd door EenVandaag: