Deze variant vogelgriep lijkt mild

In Limburg is op een kalkoenfokkerij vogelgriep vastgesteld. Alle dieren zijn uit voorzorg geruimd.

Netherlands, Kelpen-Oler, 18.03.2012 Vergassing 42.700 kalkoenen bij kalkoenhouderij in Kelpen-Oler (Midden-Limburg) waar het vogelgriepvirus is aangetroffen. Alle 42.700 kalkoenen op het bedrijf worden eerst vergast en daarna geruimd. Vermoedelijk gaat het om een milde variant van het vogelgriepvirus. foto Chris Keulen

1 Hoe gevaarlijk is de in Limburg gevonden vogelgriep?

Waarschijnlijk ongevaarlijk. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie houdt het op een milde variant van een H5-vogelgriep. De kalkoenen op het bedrijf in het Limburgse dorpje Kelpen-Oler, tussen Weert en Roermond, waren niet ziek. Ze worden geruimd omdat er een kans is dat zo’n weinig ziekmakend virus muteert naar een hoogpathogeen (gevaarlijk) virus. Met de dieren sterft dan ook deze virusstam.

Het griepvirus is gevonden na een periodieke controle. Dan neemt een dierenarts bloedmonsters af en zoekt het laboratorium naar afweerstoffen tegen besmettelijke ziekten. Nadat er afweerstoffen waren gevonden zijn er keeluitstrijkjes van de kalkoenen genomen en is het H5-virus aangetroffen, zei een woordvoerder van het ministerie vanmorgen. Hij verwachtte later vandaag meer informatie over de precieze identiteit van het griepvirus. Dan worden meer details van het virus bekend. En dan is ook zeker of het echt een zogenaamd laagpathogeen aviaire influenza (LPAI) is, die nauwelijks pluimvee ziek maakt, of toch een hoogpathogene (HPAI) variant.

2 Hoe vaak zijn er vogelgriepuitbraken?

In Europa zijn die niet zeldzaam. Vorig jaar november en december waren er in Italië nog vijf uitbraken van een laagpathogeen H5-vogelgriepvirus. In Azië en het noordelijk deel van Afrika zijn constant uitbraken. Daar waart al sinds 2003 een hoogpathogeen H5N1-virus rond. Kippen en eenden die worden getroffen sterven massaal. Het dodental onder mensen door dat vogelgriepvirus staat op bijna 600.

Nederland had vorig jaar uitbraken van laagpathogene H7-vogelgriep op pluimveebedrijven in Creil (Noordoostpolder), Schore (Zeeland) en Kootwijkerbroek (Gelderland). De dieren werden steeds geruimd om het virus uit te roeien. Zwanen met vogelgriep op een bedrijf in Zuidwolde mochten echter in leven blijven. De gevangen wilde knobbelzwanen op het bedrijf, bestemd om als siervogel te worden geëxporteerd, bleken in september vorig jaar en vorige maand weer, besmet met LPAI H7. Zwanen zijn geen pluimvee. Ze vallen daardoor niet onder ruimingsregels van de EU. De besmette dieren moesten in quarantaine totdat ze het virus kwijt waren.

3 Hoe raken vogels in de pluimvee-industrie besmet?

Wilde vogels, vooral watervogels, zijn vaak besmet met influenzavirussen. Ze zijn de ‘natuurlijke gastheer’ van die virussen, meestal zonder er zelf ziek van te worden. Vogels scheiden het influenzavirus uit in hun uitwerpselen. Pluimveebedrijven die op vogeltrekroutes liggen lopen daardoor risico. De voorjaarstrek is net op gang. Of de kalkoenen in Kelpen-Oler zo zijn besmet is onzeker. De kalkoenen leven er in schuren en lopen niet buiten, zegt het ministerie. Bovendien zijn de dieren al een tijd besmet. Naar de besmettingsbron wordt gezocht.

Wim Köhler

    • Wim Köhler