Akkoord over nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen

Een zeesluis bij Terneuzen. Foto Arjan de Jongh

Nederland en Vlaanderen zijn het eens geworden over de aanleg van een grote zeesluis bij Terneuzen. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz (VVD) en haar Vlaamse collega Hilde Crevits hebben daarover vandaag in Terneuzen een akkoord gesloten.

Door de aanleg van de sluis wordt de haven van Gent bereikbaar voor de grootste zeeschepen en wordt een belangrijk knelpunt voor de binnenvaart opgelost. De sluis moet de wachttijden voor binnenvaartschippers verminderen. Naar verwachting levert het project ook een impuls aan de regionale economie.

De aanlegkosten worden geschat op 930 miljoen euro; de onderhoudskosten voor dertig jaar zijn 75 miljoen euro. Nederland neemt daarvan 141,9 miljoen voor rekening; Vlaanderen betaalt de rest. Op termijn treden er ook kosten op voor aanpassingen van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Daaraan draagt Nederland maximaal 150 miljoen euro bij. De landen zullen subsidie aanvragen bij de EU, dat daarmee eventueel bijdraagt met maximaal 40 procent van de kosten.

Het is de bedoeling dat de nieuwe sluis rond 2021 gereed is. Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. Zeventigduizend schepen maakten vorig jaar gebruik van de sluis bij Terneuzen.