Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Religie

Parlementair onderzoek dichterbij na onthulling castraties binnen Kerk

Een parlementair onderzoek naar het kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk komt naderbij na de onthullingen vanmorgen in NRC Handelsblad over castraties van minderjarige jongens binnen de Kerk. De Tweede Kamer houdt volgende week een hoorzitting.

Uit onderzoek van de krant blijkt dat een melding over de castratie van tenminste een, en mogelijk meer minderjarige jongens, niet is uitgezocht door Deetman. Hij maakt hier ook geen melding van in zijn eindrapport. Ook gevoelige informatie over een hoge katholieke politicus, de latere premier Vic Marijnen, bleef uit het rapport.

Coalitiepartijen hebben sleutel van parlementair onderzoek in handen

In de hoorzitting wordt CDA’er Wim Deetman verwacht. Hij was de voorzitter van de gelijknamige onderzoekscommissie die in opdracht van de Kerk onderzoek deed. De Kamer discussieert al bijna twee jaar over de vraag of er een eigen onderzoek gedaan moet worden door het parlement. Eerder gebeurde dat wel in Ierland en België. De coalitiepartijen, VVD en CDA, blokkeren samen met gedoogpartner PVV een dergelijk onderzoek.

SP-Kamerlid Gesthuizen zegt in een reactie dat ze zich niet kan voorstellen “dat er na dit nieuws geen parlementair onderzoek komt.” PvdA-Kamerlid Arib: “Het is niet meer uit te leggen als er nu geen onderzoek komt.”

De sleutel tot een onderzoek ligt bij de coalitiepartijen. Woordvoerders van die fracties verwijzen naar het actualiteitenprogramma Nieuwsuur waar vanavond de Kamerleden Van der Steur (VVD) en Van Toorenburg (CDA) aanwezig zijn.

Slachtofferkoepel vindt dat parlementair onderzoek nu niet kan uitblijven

Voorzitter Guido Klabbers van de slachtofferkoepel KLOKK vindt dat een parlementair onderzoek niet meer kan uitblijven:

“De coalitiebelangen mogen ditmaal niet meer leidend zijn in een zaak met feiten, die zelfs na het rapport-Deetman, voor onmogelijk werden gehouden. Voor slachtoffers is een moment aangebroken dat politiek praatjes niet meer voldoende zijn. Waarom feiten als deze uit het NRC-artikel niet openbaar gemaakt zijn, roept veel vragen op. Het doet vermoeden dat er kennelijk nog feiten zijn die ons nog niet bekend gemaakt zijn. Dat voelt niet goed. Die twijfel moet worden weggenomen.”

Volgens Klabbers is dit “na alle gevallen van zware verkrachtingen helaas weer een overtreffende trap”:

“Machtsmisbruik en machtswellust ten top. Pure horror. Het achterliggende probleem, namelijk de wijze waarop de kerk is omgegaan met minderjarigen en jongens die van homoseksuele aanleg ‘verdacht’ werden, moet tot op de bodem worden uitgezocht.”

Argument privacybescherming klopt niet, vindt kerkhistoricus Nissen

Kerkhistoricus Peter Nissen spreekt over een “schokkend en schrijnend verhaal”. Castratie was volgens hem in strijd met de eigen katholieke moraal, omdat het een schending is van de integriteit van het lichaam. Hij noemt het “merkwaardig” dat de melding niet is uitgezocht:

“Het was bijna voorspelbaar dat er nog nieuwe misstanden zouden opduiken. In Ierland hebben ze vele jaren onderzoek gedaan. Hier moest het in anderhalf jaar klaar zijn.”

Dat Deetman in zijn eindrapport niet gemeld heeft dat Vic Marijnen betrokken was bij het aanvragen van gratie voor veroordeelde ontuchtbroeders is ook merkwaardig, volgens Nissen. “Voor het totaalbeeld is het belangrijk om te weten hoezeer katholieke politici zich hebben ingespannen om de katholieke zaak te redden.”

Het argument van privacybescherming, om het feit uit het eindrapport te houden, klopt niet, zegt Nissen: “In het hele eindrapport worden geanonimiseerde individuele casussen gemeld.”

Bisschoppen: als berichten waar zijn, betreuren wij dat zeer

De bisschoppenconferentie zegt in een schriftelijke reactie:

“Mochten deze verhalen inderdaad op waarheid berusten dan is hier sprake van een ernstige situatie die door de bisschoppenconferentie sterk wordt veroordeeld en zeer betreurd. De bereidheid wordt uitgesproken om mee te werken aan de waarheidsvinding hieromtrent.”

Reacties op dit nieuws zijn welkom via misbruik@nrc.nl. Lees het achtergrondverhaal ‘Het verminkte leven van Henk Heithuis’ vandaag in NRC Weekend (ook via onze digitale editie).