Micro of milli: toch echt een verschil Het ging even mis met de Griekse μ

In de bijlage Wetenschap stond een scherp stuk over de mate waarin de overheid in Japan verzuimd heeft open kaart te spelen na de ramp van Fukushima, en daarbij nauwelijks werd gecorrigeerd door de pers (Meer straling is niet gelijk aan meer kanker, zaterdag 10 maart).

Maar nu moet ik toch een goed woordje doen voor de Japanse openheid. Zie de foto op uw pagina 4. Op een sportveld is de weergave te zien van een meting van de dosissnelheid in microsievert per uur (weergegeven met de Griekse letter mu). Uw onderschrift bij die foto en uw tekst in de uiterste rechterkolom op pagina 5 spreken echter over millisievert per uur.

Beide keren is dat een factor 1000 fout.

Wees toch precies, alstublieft, en schrijf „micro” als u de Griekse ‘mu’ niet kunt laten afdrukken.

Dr.Ir. J.E. Vos,

Amsterdam

Niet de nucleaire, maar de redactionele techniek haperde hier. In het computersysteem dat de krant gebruikt kan de Griekse mu in gewone artikelen met enkele kunstgrepen worden weergegeven. Ziehier: μ

Dat kan alleen door in de tekst van het artikel speciale codes om de letter ‘m’ te plaatsen. Die zien er in het systeem van de krant zo uit: >f 199<m>f 101<.

Alleen, voor fotobijschriften en schreefloze letters voor een tekstkader, gelden weer net iets andere codes.

Daar wil wel eens iets mee misgaan, onder druk van de deadline. En voor je het weet zit wetenschapsredacteur Karel Knip opeens een factor 1.000 fout.

De veilige oplossing is de Griekse mu (en andere afwijkende tekens) gewoon uit te schrijven als „micro”. Toch een beetje jammer, want die aparte tekens hebben meerwaarde – zeker in een wetenschapsbijlage. De vormgever van de bijlage werkt nu aan een manier om de aparte codes makkelijker hanteerbaar te maken.