Hoge Raad: door PVV in opspraak geraakte Aben blijft kandidaat

De Hoge Raad houdt bij nieuwe vacatures vast aan Diederik Aben als kandidaat-raadsheer. “Die strijd zal ik moeten voeren.” Dat zegt president Geert Corstens van de Hoge Raad vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

De Hoge Raad houdt bij nieuwe vacatures vast aan Diederik Aben als kandidaat-raadsheer. “Die strijd zal ik moeten voeren.” Dat zegt president Geert Corstens van de Hoge Raad vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

Eind vorig jaar trok Corstens juist de aanbeveling om Aben als raadsheer te benoemen in. Dat gebeurde omdat de PVV vond dat Aben eerder een anti-Wilders-standpunt had ingenomen. In de marge van het proces-Wilders had Aben, die advocaat-generaal bij de Hoge Raad is, in een vertrouwelijke notitie geschreven dat de strafrechters in het proces-Wilders onterecht vervangen waren. Om een publieke controverse te vermijden, stemden de andere fracties in vertrouwelijk overleg in met de bezwaren van de PVV tegen Aben.

Door de veranderde kandidatenlijst kreeg de Hoge Raad vorig najaar het verwijt te buigen voor de politiek. De Tweede Kamer kreeg het verwijt partijpolitieke inmenging in de onafhankelijke rechtspraak toe te laten.

‘Kwaliteiten Aben worden door niemand in twijfel getrokken’

Corstens zegt nu dat hij Aben zal handhaven op de aanbevelingslijst, maar wel “op een lagere plaats”. Hij heeft ‘indicaties’ dat de Kamer met de benoeming zal instemmen, maar waarschijnlijk pas na de volgende verkiezingen. “Zijn kwaliteiten worden door niemand in twijfel getrokken.” Corstens zegt ervan overtuigd te zijn dat de Tweede Kamer niet van plan is in de toekomst de samenstelling van de Hoge Raad politiek te willen beïnvloeden.

De president kondigt aan dat de selectie van kandidaten en de presentatie van raadsheren zal worden verbeterd. De Hoge Raad wil met selectiecommissies gaan werken en advertenties plaatsen. Op de website van de Hoge Raad zullen uitgebreide cv’s van de raadsheren verschijnen. Daarin zullen ook eerdere politieke functies worden vermeld. De regering benoemt leden van de Hoge Raad na een bindende voordracht door de Tweede Kamer. De Hoge Raad stuurt de Kamer een lijst met zes kandidaten, op volgorde van voorkeur. De Kamer wijkt daar vrijwel nooit van af.