‘Den Haag is wat minder luxe’

Den Haag en Rotterdam hebben allebei te veel inwoners met een uitkering. Wethouders Henk Kool en Marco Florijn, beiden verantwoordelijk voor de bijstand, wisselden afgelopen week van werkplek. Wat kunnen de wethouders leren van elkaars aanpak? „Rotterdam heeft meer een houding van: hopla, dat doen we even.”

Wethouder Henk Kool Foto Phil Nijhuis

‘De kleine jongen uit Den Haag op bezoek in de wereldstad Rotterdam.” Zo voelde de Haagse wethouder van sociale zaken, werkgelegenheid en economie Henk Kool (PvdA) zich afgelopen week. Op dat „mooie oude stadhuis aan de Coolsingel” lopen ‘kamerbewaarders’ rond, vertelt Kool. „Die houden alles in de gaten en zorgen dat je niets tekort kom. Als je bezoek krijgt wordt hier automatisch koffie gebracht. Heel luxe.”

Kool ruilde de afgelopen vijf werkdagen van plek met zijn Rotterdamse collega-wethouder Marco Florijn. De Haagse wethouder komt aan het einde van de week superlatieven tekort om het succes van de wethouderswissel te omschrijven. Het was niet alleen „ontzettend leerzaam”, de ruil heeft voor hem ook als een „opfriscursus” gewerkt. „Je leert weer hoe de wetten in elkaar zitten en wat het UWV ook weer allemaal precies doet.”

Wat heeft u geleerd?

„Heel veel, maar ik zal een concreet voorbeeld geven: de manier van aanbesteden in Rotterdam. Als de gemeente een klus te vergeven heeft, stelt Rotterdam als voorwaarde dat 50 procent van het betrokken personeel afkomstig moet zijn uit de werklozenbestanden. In Den Haag werken we altijd met een percentage van 5 procent, maar het blijkt dus dat de helft ook mogelijk is. Dat ga ik in Den Haag ook meteen invoeren. En als de mensen met de benodigde capaciteiten niet voorhanden zijn in de gemeentelijke kaartenbakken moet er gewoon gecompenseerd worden. Dan moeten de werklozen maar iets doen in de catering, of zoiets.”

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Rotterdam en Den Haag als het gaat om werkloosheidsbestrijding?

„Onze problematiek en de aanpak zijn vergelijkbaar. We hebben allebei als uitgangspunt dat mensen wat moeten doen voor een uitkering. Alleen wachten tot je geld wordt gestort, is er niet meer bij. Belangrijkste verschil is dat de aantallen werklozen in Rotterdam iets groter zijn dan in Den Haag.”

Heeft uw collega het moeilijker?

„We hebben allebei te maken met draconische bezuinigingen. In Den Haag moeten we 70 miljoen euro inleveren op het reïntegratiebudget. Dat is meer dan de helft! Ik houd zo helemaal geen geld over om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Maar Rotterdam moet 120 miljoen inleveren... De Krom (staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD red.) speelt met vuur, het dreigt echt mis te gaan. En De Krom wil niet eens meer met de steden overleggen, sinds november hebben we hem niet meer gesproken.”

    • Brian van der Bol