Brieven opinieBrief over statiegeld op plastic flessen

Statiegeld stimuleert ons juist om nog moeite te doen voor het milieu

Het is onbegrijpelijk dat staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) meegaat met de wens van de verpakkingsindustrie: het afschaffen van statiegeld op plastic flessen. Wij Nederlanders zouden te gemakkelijk denken als wij onze flessen laten wegrollen over de lopende band.

Fabrikanten vinden het inefficiënt en vooral duur om plastic flessen bij supermarkten in te zamelen, en dus moet het statiegeld eraf. Diezelfde industrie belooft wel als tegenprestatie minder (schadelijke) grondstoffen te zullen gebruiken en meer kunststof te gaan hergebruiken, maar ik moet dat nog zien.

Het enige wat ons nog stimuleert om ergens moeite voor te doen, is geld. Statiegeld is een van deze stimulansen. Zonder deze regeling kan ik u op een briefje geven dat wij meer te maken zullen krijgen met zwerfafval. Het kost tientallen jaren voordat een plastic flesje is verteerd.

Afschaffen van statiegeld leidt tot ongemotiveerd gedrag over duurzaamheid. In juni hebben nota bene diverse milieuwethouders van grote gemeenten nog een petitie ondertekend voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Deze petitie is niet zonder reden getekend. Ze onderbouwt de beste oplossing voor plastic flessen.

Mag ik u er als scholier nog op wijzen dat mijn medeleerlingen ontzettend roekeloos omgaan met plastic flessen, en dan vooral met de flessen van 0,33 centiliter? Dagelijks zie ik flesjes die, puur uit luiheid, in bosjes worden geknikkerd. Vooral jongeren hebben dus een duwtje in de rug nodig om beter om te gaan met het milieu. Daarom moet het statiegeldsysteem blijven bestaan.

Een uitbreiding van het inzamelsysteem, omwille van het milieu, lijkt me daarom eerder op zijn plaats dan afschaffing. We zouden dus ook kleine flesjes moeten inzamelen. Bijna 95 procent van de milieuwethouders van gemeenten is hiervan een groot voorstander. Logisch.

Het akkoord over een mogelijke afschaffing van statiegeld mag niet definitief worden. Verander geen goed werkend systeem vanwege bedrijfseconomische voordelen. Beloon goed gedrag voor een beter milieu. Milieu gaat nog altijd boven de economie!

Julike Bouwknegt

Havo-5, De Lindenborg te Leek