Brieven opinie

Wiskunde biedt juist logica in onze wereld

Een van de leerdoelen van het wiskundeonderwijs is – of zou in elk geval moeten zijn – het ontwikkelen van het besef dat sommige verschijnselen in onze wereld een logische samenhang en bewijsbare causaliteit hebben; en dat andere die, even logisch en bewijsbaar, niet hebben.

Het afschaffen van wiskunde als verplicht vak op de havo, zoals bepleit door Vincent de Haan (Opinie&Debat, 10 maart), zal daarom leiden tot een verder toenemende vorm van logische ongeletterdheid. Nu al zien we dat opiniemakers of politici maar al te vaak feiten en verbanden daartussen presenteren op een wijze die in logische of analytische zin ernstig rammelt, maar die nu eenmaal in de media of voor politieke doeleinden goed verkoopt.

Wat we nodig hebben, zijn mensen die daar zelfstandig doorheen prikken en zich niet laten leiden door de lokroep van de fact-free politics. Als wiskunde op de havo hieraan onvoldoende bijdraagt, getuigt het idee om het vak dan maar af te schaffen van een ernstige vorm van kop in het zand steken.

Ruurd Schoonhoven

Oegstgeest

Zo krijgen we die Olympische Spelen dus nooit

Nederland wil in 2028 de Olympische Spelen organiseren, maar de voorbereidingen hierop verlopen te Nederlands. Over de te varen koers is discussie ontstaan. Moet het vizier worden gericht op de Spelen van 2028 of moet er eerst draagvlak worden gecreëerd bij de Nederlandse bevolking?

Laat er geen misverstand bestaat over het Olympische Plan 2028, het plan van aanpak van de organisatie. Dit plan wil eerst draagvlak en dan misschien de Spelen. Hiertoe worden bruggen geslagen naar ruimtelijke inrichting, het verenigingsleven, werkgelegenheid, welzijn en onderwijs. De gedachte hierachter is dat dit een gunstige weerslag heeft op de samenleving, ook als Nederland besluit zich niet kandidaat te stellen of als het Nederlandse bid niet wordt gehonoreerd. Dit model wordt al op de website van het Olympisch Vuur al trots de Dutch Approach genoemd.

De Dutch Approach kent evenwel een keerzijde. Alle opties lijken te worden opengehouden. Nederland durft niet te kiezen. Pas in 2016 wordt formeel besloten of tot kandidaatstelling wordt overgegaan. Vanaf 2006 vindt er al onderzoek en overleg plaats. Hebben we er echt tien jaar voorbereidingstijd voor nodig om hierover een besluit te nemen? Of ligt het antwoord toch al vast? Dit zijn interessante vragen om eens te stellen aan de mediagenieke Camiel Eurlings. Als voorzitter van het Olympisch Vuur is hij vrijwel onzichtbaar bij sportevenementen en in de media.

De discussie die wel openlijk wordt gevoerd, is ook nog eens de verkeerde. Zowel Amsterdam als Rotterdam aast op de kandidatuur. Ze proberen elkaar af te troeven. Deze stedencompetitie is raar. Zowel Amsterdam als Rotterdam is te klein om alle faciliteiten en voorzieningen te huisvesten. Alleen Nederland kan zich dus kandidaatstellen, niet Amsterdam óf Rotterdam.

Het is tijd om eens on-Nederlands echt te kiezen. Bij een ambitie hoort een doel. Topsporters gaan toch ook naar de Spelen om te winnen – en niet om draagvlak te verwerven voor een eventueel te winnen medaille?

Joost Hulsbos

Voorzitter jongNLingenieurs, Deventer

Links Europa hindert

Het linkse Nederlandse smaldeel in het Europarlement heeft ingestemd met de motie van afkeuring van de PVV-website. Dit stemgedrag is vrijwel identiek aan het stemgedrag van het gehele Europarlement. Hoewel ik de website van de PVV een onding vind, vind ik dat het Europarlement zich ten onrechte wentelt in moreel superioriteitsgevoel.

Veel verontrustender is dat een soevereine staat met een regering met rechtse signatuur steeds vaker wordt geconfronteerd met de linkse hindermacht in Europa – in Nederland middels de D66-rechtspraak, in Europa door eurocommissarissen en een parlement dat wordt beheerst door links georiënteerde partijen. Mocht rechts nog niet af te stoppen zijn, dan is er de steun van het Straatsburgse Hof, dat aan de rechten van de mens ongeveer alles ophangt dat links welgevallig is.

We hebben onze nationale wetgeving aan Brussel verkwanseld, onze gulden ingeleverd, we zitten ingekapseld in internationale verdragen en nu staat ook onze soevereiniteit op het spel. Thierry Baudet heeft groot gelijk met zijn pleidooi voor een reveil van de nationale staten.

Emanuel Hoffmann

Amsterdam