Nieuwe acties politiebonden: parketpolitie legt werk neer

Volgende week gaan de acties van de politiebonden, die actie voeren voor een betere cao, verder. De parketpolitie, die voor de beveiliging van rechtszaken zorgt, gaat deels het werk neerleggen. Foto NRC / Rien Zilvold

Vanaf volgende week maandag zal de parketpolitie, die zich bezig houdt met de beveiliging van rechtszaken, deels het werk neerleggen, meldt de Politiebond ACP. De nieuwe acties zijn het gevolg van het vastlopen van de cao-onderhandelingen voor de politie met de minister van Justitie.

De agenten gaan tijdens werktijd naar ledenvergaderingen waarin wordt gepraat over het vastgelopen cao-overleg. Hierdoor kunnen rechtszaken mogelijk uitgesteld worden, omdat de Politiebond ACP niet kan garanderen dat er voldoende agenten bij rechtszaken aanwezig zullen zijn.

In Zwolle vindt maandag de eerste bijeenkomst plaats. Daarna volgen ledenvergaderingen in Breda, Groningen, Assen, Leeuwarden en Maastricht.

Maatschappelijk belang wijkt niet voor acties

Bij de acties wordt rekening gehouden met rechtszaken die een groot maatschappelijk belang kunnen hebben, aldus de ACP:

“Als het gaat om omvangrijke zaken als zeden- en moordzaken kan het Openbaar Ministerie een gemotiveerd verzoek indienen om de zitting toch doorgang te laten vinden. De politiebonden zullen daar dan uiteraard aan meewerken.”

De parketpolitie vervoert onder meer gedetineerden. Ook zorgen deze agenten voor ordehandhaving tijdens zittingen in de rechtbanken en gerechtshoven, voeren ze arrestatiebevelen uit en overhandigen ze gerechtelijke brieven persoonlijk aan de geadresseerden.

Bonden voeren actie na aflopen ultimatum

Het ultimatum voor de cao-onderhandelingen liep maandag 5 maart af. Sinds vorige week maandag voeren agenten actie in hun strijd voor een nieuwe cao. Eerder werd onder meer al een zogenoemd coulancebeleid ingevoerd, wat inhoudt dat agenten geen bonnen meer uitschrijven voor kleine vergrijpen.

De onderhandelingen tussen de bonden en minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) liepen eind vorige maand voor de tweede keer vast. De grootste struikelblokken zijn een salarisverhoging en de mogelijkheid voor agenten om eerder met pensioen te gaan.

    • Judith Laanen