Deukjes in omertà bij Goldman Sachs

De grootste invloed die Greg Smith heeft gehad op Goldman Sachs kan de manier zijn geweest waarop hij is vertrokken. Twee dagen geleden zei de derivatenhandelaar zijn werkgever vaarwel in een ontslagbrief op de opiniepagina van The New York Times. Daarin betichtte hij Goldman ervan haar eigen belangen te laten prevaleren boven die van haar klanten, die regelmatig zouden worden omschreven als ‘muppets’.

Hoewel beschuldigingen als die van Smith niet nieuw zijn, worden ze meestal niet in het openbaar geuit. Het is niet moeilijk het een en ander af te dingen op de brief van Smith. Zijn carrière bij Goldman lijkt niet bepaald glansrijk te zijn verlopen. Na een dienstverband van ruim tien jaar was hij nog steeds een betrekkelijk lage functie had, waar de meeste bankiers in zo’n periode zijn opgeklommen tot managing director of zelfs partner. En zijn omfloerste beschrijving van de hooggestemde idealen uit het verleden van Goldman klinkt nogal overdreven. Toen Smith bij Goldman ging werken was de firma – net als de rest van Wall Street – druk bezig zonder al te veel scrupules nieuwe internetbedrijfjes aan te prijzen bij beleggers die dol waren op alles wat met technologie te maken had. Dat was niet echt een schoolvoorbeeld van het ‘voorrang geven aan de langetermijnbelangen van de klant.’

Bovendien bevat het verhaal van Smith weinig verrassingen voor mensen die Goldman kennen. Zo klaagde toezichthouder SEC de firma eerder al aan wegens het in ingewikkelde obligaties verpakken van ‘giftige’ hypotheekschulden. Ook lekte al eerder een e-mail uit waarin Goldman-bankiers een ‘beroerde deal’ bespraken die desondanks aan de klanten wordt opgedrongen.

Ondanks de recente problemen slaagde Goldman erin de discussies binnenshuis te houden. De nauwe banden die de bank onderhoudt met de trotse alumni, heeft de meeste ex-werknemers er van weerhouden een boekje open te doen.

De kansen van Smith op een voortzetting van zijn carrière in de financiële wereld lijken gering. Maar ook Goldman moet zich zorgen maken. Sommige werknemers schrikken er blijkbaar niet langer voor terug de firma te bekritiseren, en geven ook niet langer blijk van hun trots dat ze er hebben gewerkt.

Peter Thal Larsen

Vertaling Menno Grootveld