Dagelijks dodelijke misser in niet-westers ziekenhuis

In ziekenhuizen in ontwikkelingslanden sterft dagelijks één patiënt door een medische misser. Uit het eerste onderzoek naar medische fouten in 26 ziekenhuizen in arme en ‘opkomende’ landen komt dat 1 op de 50 opgenomen patiënten er sterft door foute therapie, verkeerde diagnose of complicatie bij een behandeling. Dat schrijven onderzoekers uit Egypte, Jordanië, Kenia, Marokko, Tunesië, Soedan, Zuid-Afrika, Jemen, van Westerse onderzoeksinstituten en de Wereldgezondheidsorganisatie in een online publicatie in de British Medical Journal.

In 8,2 procent van ruim 15.000 onderzochte patiëntendossiers zagen de onderzoekers aanwijzingen voor medische fouten. Eén op de drie missers betrof een verkeerde therapie. Een foute diagnose en een operatiefout kwamen bij één op de vijf geconstateerde missers voor. Ook hoog scoorden fouten bij bevallingen en de behandeling van pasgeborenen.

De onderzoekers concluderen dat er in de eerste plaats betere dokters nodig zijn, niet méér. Het percentage van 8,2 procent noemen ze vrij zeker een onderschatting van de werkelijkheid. Bij alle ziekenhuizen werd een steekproef van patiënten genomen. Om te beginnen bleek één op de tien dossiers van die geselecteerde patiënten onvindbaar. De onderzoekers laten in het midden of die dossiers ontbreken omdat er iets moest worden verdoezeld. De deelnemende ziekenhuizen staan bekend als de betere ziekenhuizen in de acht deelnemende landen.

Met een vijftiental voorbeelden laten de onderzoekers in het verder statistische artikel zien welke drama’s zich afspelen. Bijvoorbeeld rond een twintigjarige zwangere vrouw die buiten het ziekenhuis voor malaria werd behandeld. Ze kwam naar het hospitaal met bloedarmoede en een vergrote milt. De artsen zagen de ernstige bloedarmoede over het hoofd en de vrouw werd plotseling veel zieker. Toen kreeg ze een bloedtransfusie, zonder test op bloedgroep en andere afweerfactoren. De vrouw overleed kort daarna door een massale afweerreactie op het toegediende bloed.

In Westerse landen is het percentage medische missers niet heel veel lager (acht procent) dan wat nu wordt gemeld. Wel is het aantal doden lager en wordt het aantal vermijdbare missers lager ingeschat: de helft in ontwikkelde landen, rond de tachtig procent in ontwikkelingslanden.