Correcties en aanvullingen

Vrije Universiteit

In het artikel Wie vertaalt straks uit het Frans, Duits of Russisch? (15 maart, pagina 6 en 7) staat dat de studies archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur en oudheidkunde op de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) worden opgenomen in een brede bachelor. Dit is niet juist. Ze blijven zelfstandig bestaan. Wel zoekt VU in de masterfase van deze studies samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.