‘Brinkman uit kritiek op PVV-meldpunt’

PVV-kamerlid Hero Brinkman heeft kritiek geuit op het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen van zijn partij, meldt EenVandaag. Uit een interne e-mail (pdf) zou blijken dat Brinkman vindt dat het meldpunt haar doel voorbijschiet.

In de mail, die in het bezit is van tv-programma EenVandaag, zegt Brinkman boos te zijn dat het plan voor het omstreden meldpunt niet in de PVV-fractie is besproken:

“De hele uitvoering kwam mij nogal rauw op mijn dak. Bij de presentatie van dit meldpunt kun je niet volstaan met het in de lucht brengen van een internetsite en het uitvaardigen van een persverklaring van 4 regels om vervolgens dagen in de media niet van je te laten horen. Dan heeft de beeldvorming reeds plaatsgevonden en loop je achter de feiten aan. Deze fouten hadden we volgens mij kunnen vermijden door de opzet en het plan eerst in de fractie te bespreken.”

Ook doet het meldpunt afbreuk aan de PVV als verantwoordelijke partij:

“Als politicus ben je verantwoordelijk voor integere politiek, gebaseerd op een visie. Wie wil regeren moet vooruitzien. Als wij de volgende keer als betrouwbare partner deel willen uitmaken van het kabinet, moeten we wel laten zien dat we verantwoordelijk met inhoud en strategie kunnen omgaan.”

‘Meldpunt is stigmatiserend’

Brinkman vindt verder dat het meldpunt voor overlastgevende Midden- en Oost-Europeanen (MOE-landers) stigmatiserend is voor inwoners uit die landen, die niets kwaads in de zin hebben:

“Bij de methode om dit probleem op de agenda te zetten, moet je de intentie hebben om de ‘goede’ MOE-landers, namelijk zij die geen overlast en criminaliteit plegen, juist achter je initiatief te krijgen. De goede Pool heeft ook last van de beeldvorming die zijn asociale dronken landgenoot veroorzaakt.”

Brinkman uitte al eerder kritiek op eigen partij

Het is niet de eerste keer dat Brinkman kritiek uit op zijn eigen partij. In november 2010 vond hij dat de PVV de verantwoordelijkheid ontliep door als gedogende partij mee te doen aan de minderheidscoalitie met VVD en CDA. Volgens Brinkman had Wilders er vanaf het begin op aangestuurd om niet in een kabinet te stappen omdat hij niet wilde dat PVV-ministers met hem zouden concurreren om populariteit.

Brinkman pleitte ook al voor een ledenpartij, een vrijer persbeleid, meer contact met de achterban en het oprichten van een jongerenafdeling. Dat democratiseringsvoorstel werd na een stemming door de fractie verworpen.