Brieven opinie

Van de Bijbel moet de man zijn vrouw liefhebben

Het was een interessant en relevant artikel van Mineke Schipper (Opinie, 14 maart) over waarom mannen de macht afpakten van vrouwen.

Schipper begint bij twee (scheppings)verhalen uit de Bijbel, over gelijkheid en verschil tussen man en vrouw. Vervolgens laat ze zien hoe de ongelijkwaardigheid uitwerking vond in onder meer het christendom en, mede daardoor, in onze cultuur. Wordt hier niet ook een bepaalde mythe in stand gehouden?

Schipper werkt dit uit door de zogenoemde zwijgtekst van de apostel Paulus te citeren: de vrouw mag niet onderwijzen. Dit staat evenwel in een specifieke context: de christelijke samenkomst (1 Timoteüs 2:8). Over de relatie tussen man en vrouw zegt diezelfde apostel (Efeziërs 5:21 vv): „vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer” (5:22).

Dit is een houding van vrijwillige overgave die, een vers eerder, van iedere gelovige wordt gevraagd. Tegen mannen zegt de apostel: „mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad” (5:25). Oók de man krijgt een opdracht met gezag. De gelijkwaardigheid van het ene scheppingsverhaal komt hier terug.

Hoe klonken deze woorden in een tijd waarin filosoof Seneca de toon aangaf: „de man is als heerser geboren en de vrouw is geschapen om gehoorzaam te zijn?” Voor een spannend gesprek over een mooi onderwerp zal er meer precisie en nuance aan te pas moeten komen.

Matthijs Haak

Rotterdam

Swingend leven hoeft niet

In het artikel ‘Geen recht op hulp, ook al is je leven voltooid’ (NRC Handelsblad, 8 maart) wordt hulp bepleit bij het vrijwillig beëindigen van het leven als dit niet meer zo „swingend” is. Ik ben 95 jaar. Mijn leven is niet swingend. Dit is het overigens ook nooit geweest. Toch was ik tevreden. Uiteraard zijn de problemen die zich aandienen bij het ouder worden mij niet vreemd. Mag men verwachten – of zelfs eisen – dat het leven een permanent bestaan zonder verdriet of zorgen is? Het leven moet ‘leuk’ zijn. Indien dit niet meer het geval is, is het – het nieuwe modewoord – ‘voltooid’. Dan verwacht men hulp van anderen om het te beëindigen. Een leven zonder verdriet, pijn, ziekte en zorgen is pas echt een ‘onvoltooid’ leven.

L. Rietveld

Amsterdam

    • Matthijs Haak
    • L. Rietveld