Belangengroep: geesteszieken mijden nu zorg

Veel mensen met psychische problemen zien af van gespecialiseerde hulp nu zij daarvoor een eigen bijdrage moeten betalen. Dat stelt het Landelijk Platform GGz, een koepel van twintig cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie, naar eigen zeggen vertegenwoordiger van ruim een miljoen Nederlanders met psychische hulp, opende eind februari een meldpunt. In twee weken kwamen daar circa 500 meldingen binnen. Van die mensen zegt een op de vijf hun hulpverlener niet meer te zullen bezoeken.

Vanaf 1 januari 2012 betaalt iedere Nederlander een eigen bijdrage van jaarlijks 200 euro voor de gespecialiseerde (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg. Mensen die in therapie zijn bij een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut of een psychiater betalen nu zelf een deel van de rekening. De overige kosten worden vergoed door de zorgverzekering. Voor een eerstelijns psycholoog die helpt bij de meest voorkomende klachten geldt een eigen bijdrage van twintig euro per consult.

Het Landelijk Platform GGz maakt zich zorgen dat veel patiënten met ernstige stoornissen hun behandeling staken. „Dat is erg voor henzelf en voor de maatschappij. Als ze gaan zwerven op straat, is het wachten op ernstige incidenten”, zegt een woordvoerder. Van de patiënten die een melding deden bij de organisatie, stopt 17 procent de behandeling. Nog eens 35 procent overweegt er nu mee te stoppen. Dat blijkt uit een enquête die ze na hun melding kregen voorgelegd.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil met de eigen bijdrage de groei van de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg remmen. In minder dan negen jaar zijn de uitgaven verdubbeld tot 5,1 miljard euro. Ieder jaar stijgt het aantal patiënten met zo’n 10 procent. Mensen moeten hun problemen weer vaker „in hun eigen kring uitvogelen”, vindt Schippers. De geestelijke gezondheidszorg zou alleen voor de echte zieken moeten zijn, mensen met een stoornis.

Staatssecretaris Fred Teeven (Jjustitie, VVD) heeft moeite met wil de bezuinigingen. Vorige maand zei hij dat hij ze wil terugdraaien. Hij vreest dat patiënten in aanraking zullen komen met justitie als zij weg blijven bij de psychiater. „Bezuinigen op gezondheidszorg en meer geld uitgeven bij justitie, dat is niet de goede weg”, stelde Teeven. Schippers zei echter dat ze bij haar besluit blijft.