Bedreigde activisten kunnen drie maanden schuilen in Den Haag

Mensenrechtenactivisten in nood kunnen binnenkort voor een paar maanden onderdak krijgen in Den Haag. De Haagse gemeenteraad stemde gisteravond in met een voorstel van D66 en GroenLinks, waardoor Den Haag de eerste ‘Shelter City’ van Europa wordt.

Het fenomeen Shelter City (shelter is Engels voor ‘schuilplaats’) is een initiatief van de Europese Unie. De gedachte is dat binnen een netwerk van steden opvang geregeld is voor in gevaar verkerende mensenrechtenactivisten. „Mensen die de moed hebben om in hun eigen land op te komen voor onrecht en onderdrukking, hebben soms extra bescherming nodig. Den Haag is als internationale stad van recht en vrede dé aangewezen stad om zich op te werpen als Shelter City”, zegt raadslid Inge Vianen (GroenLinks).

Den Haag profileert zich al jaren als internationale stad van vrede en recht, onder meer vanwege de aanwezigheid van diverse internationale instituties en tribunalen. Volgens het Haagse stadsbestuur krijgt die rol „verdieping” door het Shelter City-initiatief.

Activisten die in eigen land in gevaar komen door hun werk, kunnen maximaal drie maanden in de stad verblijven. Daarvoor krijgen ze een noodvisum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Tijdens die periode in de luwte kunnen de mensenrechtenverdedigers hun werk voortzetten vanuit Den Haag. Daarna moeten ze terugkeren naar hun land van herkomst. Verschillende lokale non-gouvernementele organisaties hebben volgens Vianen al hulp aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting.

Het gaat in eerste instantie om een proef van een jaar, waarin vier mensenrechtenactivisten achtereenvolgend elk drie maanden in Den Haag zullen verblijven. Vianen verwacht de eerste activist in september. Het is nog niet bekend welke mensen naar Den Haag komen. Het verblijf van een persoon kost ongeveer 10.000 euro, zo verwachten GroenLinks en D66. De gemeente Den Haag neemt daar een deel van voor haar rekening.

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) reageerde vorig jaar al positief op het initiatief. Volgens hem kan de regering een „faciliterende rol” spelen bij de Shelter City’s.