Werkloosheid licht afgenomen in februari - ‘gekke dip’

Still uit NOS-video over de werkloosheid in Nederland.

De werkloosheid is vorige maand licht afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. In februari waren 469.000 mensen werkloos, 5.000 minder dan in januari.

De afgelopen maand was 6 procent van de beroepsbevolking werkloos. In januari steeg de werkloosheid nog met 18.000 mensen. Tussen juli tot en met oktober 2011 nam het aantal werklozen in Nederland sterk toe.

Werkloosheid loopt op naar meer dan half miljoen

Begin deze maand bleek uit een CPB-rapport dat de werkloosheid de komende jaren flink oploopt. Waren in 2011 nog 389 duizend personen werkloos, in de komende jaren loopt dat op naar meer dan een half miljoen, becijferde het CPB.

Economieredacteur Patricia Veldhuis van NRC is verbaasd over de daling van de werkloosheid in februari. Ze meldt op Twitter:

Twitter avatar pveldhuis Patricia Veldhuis 18.000 werklozen erbij in januari,en hop, 5.000 eraf in februari. Wie het snapt mag het zeggen. #werkloosheid #cbs

Veldhuis noemt het een “gekke dip”.

“Het is een vreemde afwijking van het patroon van de afgelopen maanden. Ik denk dat het een toevallige meevaller is en misschien een correctie op de sterke stijging van afgelopen maand.”

Aantal mensen met WW-uitkering gestegen

Het aantal werkzoekenden dat bij het UWV staat ingeschreven nam in februari wel toe, met bijna 1 procent ten opzichte van januari. Vooral het aantal werkzoekenden onder de 25 jaar steeg, met 3,1 procent tot 41.000. Ook het aantal mensen met een WW-uitkering nam in februari verder toe. Vorige maand ontvingen 299 duizend mensen een uitkering, wat 2,5 procent meer is dan in januari.

    • David Haakman