Wel dubbele nationaliteit

De Raad van State keert zich tegen de plannen van de regering.

Rotterdam. De Raad van State is tegen het plan van het kabinet om de dubbele nationaliteit af te schaffen. De Raad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, vindt dat de noodzaak van de afschaffing onvoldoende is aangetoond. Volgens de Raad moet het kabinet het plan heroverwegen. Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) zegt dat het kabinet vasthoudt aan het plan. Het kabinet wil dat mensen slechts één nationaliteit hebben omdat er dan helderheid is „omtrent de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan”. De Raad zegt dat in het verleden de dubbele nationaliteit goed was voor de integratie en de binding met Nederland. NRC