RvS kritisch over beperken dubbel paspoort

Afstand doen van je oorspronkelijke nationaliteit komt de inburgering in Nederland niet ten goede, meent de Raad van State. Daarom vindt de Raad dat het kabinet het wetsvoorstel dat het aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit moet terugdringen, zou moeten heroverwegen.

„De regering heeft onvoldoende aangegeven of uitbreiding van de afstandseis een effectief middel is om het gestelde doel, betrokkenheid, participatie en inburgering in de samenleving, te bereiken”, schrijft de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, in een flink kritisch advies dat gister verscheen. Minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft gisteren het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze aanscherpingen voor de Rijkswet op het Nederlanderschap voorstelt.

De ‘afstandseis’ houdt in dat wie Nederlander wil worden, automatisch afstand doet van zijn of haar andere nationaliteit. Alleen voor mensen die uit een land komen waar dat afstand doen niet mogelijk is, zal straks een uitzondering gelden. Voorheen, zo schrijft de Raad, werd juist aangenomen dat een meervoudige nationaliteit de integratie in het ‘ontvangende land’ – Nederland dus – bevordert.

De Raad van State heeft ook kritiek op een neveneffect dat door het wetsvoorstel optreedt. Het wordt straks standaard dat Nederlanders ook afstand moeten doen van hun Nederlanderschap als zij een andere nationaliteit aannemen. Nu geldt daar nog een aantal uitzonderingen voor. De Raad van State vindt dat het kabinet onvoldoende motiveert waarom dit ‘spiegelbeeldige’ verlies van de Nederlandse nationaliteit noodzakelijk is. „Uit de toelichting blijkt niet welk belang van andere staten ermee is gediend dat die enkelvoudige nationaliteit wordt nagestreefd.”

De Tweede Kamer debatteert binnenkort over het wetsvoorstel. Vooral op aandringen van gedoogpartner PVV komt het kabinet met deze maatregel. Het blijft echter zo dat Marokkanen, een van de bevolkingsgroepen waarvoor de PVV juist deze aanscherpingen wil, geen afstand kúnnen doen van hun nationaliteit.

D66 heeft aangekondigd met een wijzigingsvoorstel te komen dat de uitzonderingspositie van de Nederlandse expats in het buitenland moet behouden. Ook binnen coalitiepartij VVD bestaan twijfels over dit onderdeel van de wet. Het voorstel houdt naast die afstandseis ook in dat nieuwe Nederlanders straks aan een inkomenseis moeten voldoen. Ze moeten ook een taaltoets doen en komen pas in aanmerking voor het Nederlanderschap als ze vijf jaar in Nederland wonen.