Gemeente Den Haag steekt nog eens ruim 3 miljoen in stadion van ADO

De gemeente Den Haag steekt nog eens 3,3 miljoen euro in het voetbalstadion van ADO. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad lijkt vanavond in te stemmen met een voorstel daartoe van wethouder Karsten Klein (sport, CDA). Volgens hem is de investering een uitvloeisel van afspraken uit 2008, toen de gemeente samen met een particuliere investeerder ADO Den Haag van de ondergang redde.

In 2008 werd afgesproken dat de gemeente de businessclub van het stadion zou kopen als aan drie voorwaarden zou zijn voldaan: lagere huurlasten van ADO, overeenstemming tussen de club en de huidige eigenaar over de overnameprijs en een huurprijs voor ADO aan de gemeente die voor de laatste partij rendabel is.

Aangezien aan deze voorwaarden is voldaan, wil wethouder Klein voor 3,3 miljoen euro de businessclub kopen van een vastgoedhandelaar. De gemeente wil ADO een lagere huur rekenen dan de huidige eigenaar, wat de club op jaarbasis zo’n 65.000 euro scheelt. Klein schrijft aan de gemeenteraad dat geen sprake is van „ongeoorloofde staatssteun”, omdat zowel de „verwervingsprijs als de huur” marktconform is.

Uit een juridische toetsing blijkt dat de gemeente „contractueel de verplichting heeft de businessclub te verwerven tegen de voorliggende condities”, aldus Klein. De raad wordt geraadpleegd, omdat het om een bedrag van meer dan 2,5 miljoen euro gaat. Elke gemeentelijke investering daarboven behoeft goedkeuring van de raad. Tegenstanders van de extra investering in het stadion zien in de overeenkomst niet meer dan een ‘intentieverklaring’, waar de gemeente onderuit zou kunnen.

Collegepartner D66 (6 zetels) wilde tegen het voorstel stemmen, maar begrijpt nu dat de gemeente daar juridisch gezien niet onderuit kan. Met de steun van D66 lijkt er een meerderheid voor de extra investering, maar fractievoorzitter Rachid Guernaoui ziet er de noodzaak niet van in. „We hebben voor miljoenen een prachtig stadion neergezet waarmee ADO jaren vooruit kan. Ook zijn er spelers die veel meer verdienen dan de Balkenendenorm, terwijl de club een tekort heeft.”

In totaal heeft de gemeente de afgelopen twaalf jaar zo’n 75 miljoen euro in club en stadion gestoken. Sommige oppositiepartijen stellen dat er geen cent meer naar ADO mag, zeker niet in tijden van forse gemeentelijke bezuinigingen.