Burgervrouw is generaal geworden

Het had met gejubel naar buiten gebracht kunnen worden: Defensie stelt een derde vrouwelijke generaal aan. Een belangrijke stap in de emancipatie binnen de krijgsmacht! Maar de benoeming van Hillie Beentjes (1965) bij de marechaussee verliep stilzwijgend.

„Wij werden deze week door officieren gebeld dat zij opeens rondliep in een uniform”, zegt Hans Couzy, voorzitter van de officierenvereniging FVNO, verontwaardigd. Generaal Beentjes is namelijk geen kolonel die is bevorderd, maar een burger die is ‘gemilitariseerd’. Zij was al directeur planning en controle van de militaire politie en blijft die functie vervullen als brigade-generaal.

Volgens een woordvoerder van defensie is in december voor die overgang gekozen „in het kader van haar loopbaanontwikkeling”. Dergelijke verschuivingen zouden vaker voorkomen, maar hij kan niet zeggen hoe regelmatig.

Couzy, generaal buiten dienst en voormalig bevelhebber van de landmacht, kan zich maar één burger herinneren die uit het niets generaal werd. In 2003 werd Minze Beuving bevelhebber van de marechaussee. Hij was eerst chef van het Korps Landelijke Politiediensten. „Met zijn ervaring, begreep iedereen dat hij een organisatie kon leiden die voor 90 procent politietaken heeft, maar bij haar is volstrekt onduidelijk wat de militarisering toevoegt”, zegt Couzy. „Vooral het moment waarop dit gebeurt is hoogst ongelukkig.”

Door de bezuinigingen van 1 miljard euro op de krijgsmacht moeten veel hoge officieren de dienst verlaten. „Er worden zesduizend militairen en burgers ontslagen, onder wie twintig generaals. Door deze benoeming wordt nu automatisch een 21ste generaal overtollig verklaard.”

Ook vindt Couzy haar benoeming gevaarlijk. „Een militair moet overal inzetbaar zijn, maar wegens haar gebrek aan ervaring kunnen we haar niet naar Afghanistan sturen.”