Wrakingsverzoek Robert M. afgewezen, proces hervat

Het wrakingsverzoek van verdachte Robert M. in de Amsterdamse zedenzaak is vanmorgen ongegrond verklaard. De rechters zijn niet partijdig, oordeelde de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank. Het proces zou daarom vanmiddag worden voortgezet.

M.’s vrees voor vooringenomenheid van de rechtbank is „niet objectief gerechtvaardigd”, zei de voorzitter van de wrakingskamer, J. Peeters. „M.’s subjectieve beleving van partijdigheid van de rechtbank is belangrijk, maar niet doorslaggevend.”

Robert M. (28) zei gisteren dat hij het gevoel had dat het eindvonnis in deze zaak al is geschreven. „Ik mag nooit meer vrijkomen.” En dat terwijl „op deze feiten geen levenslang staat”. Hij had de indruk gekregen dat het spreekrecht voor ouders er „koste wat kost” moest komen.

Maar de toekenning van het spreekrecht aan de ouders van de slachtoffertjes is volgens de wrakingsrechters „uitvoerig gemotiveerd”. Deze beslissing, zei rechter Peeters, was niet onrechtmatig. Ook niet in relatie tot een arrest van de Hoge Raad, waarin wordt gesteld dat het niet aan rechters is het wettelijk spreekrecht uit te breiden. „Een uitspraak van de Hoge Raad is leidend voor lagere rechters, niet bindend.”