Wen Jiabao: hervorm of riskeer een Culturele Revolutie

De Chinese premier Wen Jiabao heeft vanmorgen dringend opgeroepen tot meer politieke en economische hervormingen. De premier, die later dit jaar plaatsmaakt voor een vertegenwoordiger van een nieuwe generatie leiders, waarschuwde dat China bij het uitblijven van hervormingen een herhaling riskeert van de Culturele Revolutie.

„Zonder een succesvolle politieke structurele hervorming zullen problemen die zich hebben aangediend in de Chinese samenleving niet fundamenteel kunnen worden opgelost en kunnen zulke historische tragedies als de Culturele Revolutie zich opnieuw voordoen”, aldus Wen op zijn traditionele persconferentie na het jaarlijkse Volkscongres.

Tijdens de Culturele Revolutie tussen 1966 en 1976 werden miljoenen mensen vervolgd en gedood in het kader pogingen van Mao Zedong de regering en de communistische partij te zuiveren van kapitalistische en andere ongewenste invloeden.

Het Volkscongres, het Chinese parlement, keurde ook een nieuwe wet goed, die het – althans op papier – lastiger maakt voor de politie mensen langere tijd vast te houden zonder te zeggen waar en waarom iemand wordt vastgehouden.

De premier hamerde er op dat de hervormingen „geleidelijk en ordelijk” dienen te worden doorgevoerd. Hij gaf echter geen nadere bijzonderheden over de aard van de vereiste hervormingen.

Wen, die soms wel wordt afgeschilderd als de premier van het volk, toonde zich nederig over de fouten die er de afgelopen jaren onder zijn leiding zijn gemaakt, juist in economisch en politiek opzicht. „Er is nog ruimte voor verbetering in mijn werk”, erkende hij.

Kritisch was hij over de recente reeks zelfverbrandingen van Tibetaanse monniken. „We steunen zulke extreme daden niet die de sociale harmonie verstoren.” De monniken trof overigens geen blaam, zei hij.

Opmerkelijk was Wens standpunt over de recente roep om meer democratie in het Midden-Oosten. „Ik geloof dat deze trend naar meer democratie niet met geweld kan worden tegengehouden.” (AP, BBC)