We bestuderen dit

Voorzitter Erik van den Emster:

„Ik heb met belangstelling kennis genomen van het onderzoek. Als ik zie welke inspanningen er worden verricht om de rechtseenheid te vergroten, ben ik verrast door de uitkomsten. We zullen dit zeker nader bestuderen. Er is de rechtspraak veel aan gelegen om gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Zo hebben strafrechters in 1998 het initiatief genomen om te komen tot oriëntatiepunten als handvat bij de oplegging van de straf. Daarnaast is voor de zwaardere delicten de Databank Consistente Straftoemeting. Verder laten we, om de kwaliteit en de rechtseenheid te bevorderen, regelmatig onderzoek doen, onder andere naar de praktijk van de strafbepaling. Interessant vind ik de vraag naar de achterliggende factoren. Waar komen de verschillen in het soort straf vandaan? Dat zal verder moeten worden uitgezocht.”

    • Annemarie Kas