Verschil per rechter

Michiel Kuyp, Den Haag:

„Het maakt enorm uit welke rechter je treft. Ik ken de meeste rechters in de Haagse rechtbank, en pas mijn strategie voor de cliënt daar ook op aan. We gebruiken allemaal hetzelfde wetboek. Toch zijn er rechters die zich strak aan de richtlijnen voor strafvordering houden, en er zijn er ook die meer naar de gevolgen voor de verdachte kijken en eerder tot taakstraffen of voorwaardelijke straffen besluiten. Volgens mij krijgen niet-Nederlandse verdachten die geen Nederlands spreken vaker dan anderen een vrijheidsbenemende straf. Dat zal dan deels uit praktische overwegingen zijn: die mensen beschikken in veel gevallen niet over een vaste woon- of verblijfplaats, wat vluchtgevaar oplevert. De verdachte heeft dan vaak geen andere bron van inkomsten, waardoor voor een voortzetting van de criminele activiteiten valt te vrezen.”

    • Annemarie Kas