Ruzie bij Telegraaf Media Group over afwaardering bij dochter Sky Radio

Topman Herman van Campenhout van de Telegraaf Media Groep zou de cijfers over 2011 bewust slechter voorgesteld hebben dan ze in werkelijkheid zijn. Voormalig directeur van TMG-dochter Sky Radio Ab Trik beschuldigt de vorig jaar aangetreden bestuursvoorzitter van cijfermanipulatie.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van Trik, die in januari werd ontslagen, aan de raad van bestuur van TMG en de ondernemingsraad. Het vandaag gepubliceerde verlies van het mediaconcern van ruim 37 miljoen euro was niet nodig geweest als de resultaten van radiodochter Sky Radio Group – waartoe ook de zenders Veronica en Classic FM behoren – niet waren gemanipuleerd.

Van Campenhout, schrijft Trik in zijn brief, heeft „herhaaldelijk aangedrongen op financial engineering, waarbij de kosten zo veel mogelijk in 2011 gerealiseerd moesten worden zodat we in 2012 weer groei kunnen laten zien.”

TMG maakte vanochtend bekend Sky Radio voor 44 miljoen te hebben afgewaardeerd. Het huidige meerderheidsbelang van 85 procent, aangekocht in 2006, stond in 2010 voor ruim 97 miljoen op de balans. Trik, zelf een minderheidsaandeelhouder, was er twaalf jaar directeur.

Zonder de afboeking op Sky Radio zou TMG vorig jaar nog een nipte winst hebben gemaakt. AbTrik, die niet op zijn brief wil reageren, schrijft dat Van Campenhout hem meermalen heeft gevraagd om bepaalde investeringen die voor dit jaar gepland zijn al in 2011 te boeken. „Dit heeft het exploitatieresultaat behoorlijk beïnvloed waardoor een scheef beeld is ontstaan van de werkelijke performance van ons radiobedrijf.”

Volgens Trik is het „niet aannemelijk” om met een afwaardering op Sky Radio te komen, gelet op de „uitstekende groei van de luistercijfers en de „enorme vermindering” van de licentierechten op de FM-frequenties. Hij noemt de gang van zaken „tactiek”. Voor een net aangetreden topman is het „een gebruikelijk patroon dat je eerst alle ellende aan je voorganger toewijst [...] en dat je daarna een mooie groei laat zien”.

Van Campenhout wilde het conflict met Trip vanochtend niet bevestigen. „We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan”, is alles wat hij erover zei. Trip zegt dat de brief onderdeel is geworden van de onderhandelingen over zijn vertrekregeling.

TMG maakte vanochtend bekend dat operationeel directeur Patrick Morley per 1 mei terug treedt uit de raad van bestuur. Ook deze stap is „in goed overleg gegaan”.

Vorig jaar stapte commissaris Wim van Vorden op uit de raad van commissarissen wegens „verschil van inzicht over het te voeren beleid”. Dat was kort na het aantreden van Van Campenhout als nieuwe bestuursvoorzitter.