Raad van State wil dubbele nationaliteit behouden

De Raad van State is tegen het plan van het kabinet om de dubbele nationaliteit af te schaffen. De Raad vindt dat de noodzaak van de afschaffing onvoldoende is aangetoond. Minister Spies van Binnenlandse Zaken houdt vast aan het kabinetsplan.

Volgens de Raad moet het kabinet, dat wil dat iedereen zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikt, het plan heroverwegen. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is wordt een uitzondering mogelijk gemaakt.

Minister houdt vast aan plan afschaffen dubbele nationaliteit

De minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) zegt dat het kabinet vasthoudt aan de plannen. Het kabinet wil dat mensen slechts één nationaliteit hebben omdat er dan helderheid is “omtrent de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan”.

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, zegt dat in het verleden de dubbele nationaliteit goed was voor de integratie en de binding met Nederland, maar dat het kabinet nu niet heeft beargumenteerd waarom dat nu anders zou zijn.

De Raad bracht het advies al op woensdag 22 december vorig jaar uit, maar is nu pas openbaar gemaakt, meldt persbureau Novum.

Ministerraad al eens over dubbele nationaliteit

Begin maart werd een overeenstemming bereikt in de ministerraad over het afschaffen van de dubbele nationaliteit. De wet heeft alleen werking voor toekomstige gevallen. Ook Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, moeten automatisch het Nederlanderschap verliezen. Wie wil naturaliseren tot Nederlander moet in de toekomst ook voldoende inkomsten en opleiding hebben.

Protest tegen de maatregel die politiek gevoelig ligt

De aanscherpingen zijn een uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord. Die afspraken hebben al tot veel protest geleid, onder andere van Nederlandse expats die straks niet langer een dubbele nationaliteit kunnen hebben. Vanwege deze problemen voor expats ligt het wetsvoorstel vooral gevoelig bij de VVD. Politiek redacteur van NRC Handelsblad Annemarie Kas zei eerder dat vooral expats zich getroffen voelen door de maatregel:

“Deze wet ligt gevoelig binnen de VVD vanwege de vele Nederlandse expats die vinden dat ze de dupe worden van dit wetsvoorstel. Er zijn veel expats in de achterban van deze partij te vinden. (…) Dat de expats worden getroffen is dus een bijeffect en daar wilde de VVD dus eigenlijk vanaf. Dat is dus niet gelukt en met de steun van de VVD wordt het wetsvoorstel nu naar de Kamer gestuurd.”