‘Hogeschool uit Leeuwarden deelde onterecht 259 diploma’s uit’

Stenden Hogeschool in Leeuwarden heeft in nevenvestigingen in Zuid-Afrika en Qatar bijna 260 diploma’s ten onrechte toegekend. Dat meldt de onderwijsinspectie vandaag in een rapport, aldus de Volkskrant.

Volgens het ochtendblad was de aanleiding voor het onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs berichtgeving over gebrekkige educatie bij Stenden. Het is de zoveelste rel rond diploma’s in het hbo. Eerder was er al de InHolland-kwestie en de ondermaatse exameneisen waarop Windesheim in Zwolle journalistiekdiploma’s uitdeelde. Onlangs kwam na een rel over vermeende diplomafraude de Hogeschool van Amsterdam opnieuw in het nieuws vanwege een onderzoek naar gerommel met cijferlijsten.

Individueel niveau niet vast te stellen

Stenden Hogeschool, dat zich laat voorstaan op haar ‘internationale en interculturele omgeving’, is niet onderworpen aan een diepgravend onderzoek. Volgens de Volkskrant is de onderwijsinspectie wel ‘kritisch’. Ze zou vooral gevallen zijn over het feit dat de studenten wél een Nederlands hbo-diploma kregen, maar niet een deel van de opleiding hier hebben gevolgd. Dit schrijft de wet wel voor.

Ook zouden meerdere studenten samen aan hun afstudeerscriptie hebben mogen werken waardoor individueel niveau niet te toetsen is. Ook vermoedt de inspectie dat ‘soms lagere eisen worden gesteld dan in Nederland’, dat ‘bepaalde modules makkelijker zijn’ en dat ‘bepaalde toetsen niet worden afgenomen.’

‘Personeel inhuren voor het maken van toetsen’

Vorig jaar berichtte de Volkskrant dat rijke Stenden-studenten in Qatar personeel inhuurden om in hun plaats toetsen en scripties te maken. De Friese hogeschool heeft dit altijd bestreden. De inspectie zou dit in het onderzoek niet hebben kunnen nagaan.