'Geld-gedreven past niet meer'

De duurzame SNS-dochter ASN Bank profiteert van de crisis. ASN-baas Ewoud Goudswaard: „Daar is goed geld mee te verdienen”.

ASN Bank, de sociale en milieubewuste dochter van SNS Reaal, boekte vorig jaar een recordwinst. Tegen de trend in groeit de bank relatief snel. „De huidige economische crisis biedt de kans om afscheid te nemen van verouderde en vervuilende producties en productieprocessen en grootscheeps in te zetten op duurzaamheid en het behoud van de natuurlijke omgeving”, zegt Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van ASN Bank.

Deze bank profileert zich als een duurzame bank. En daar is, volgens Goudswaard, „goed geld mee te verdienen”. Vanmorgen publiceerde de bank de jaarcijfers over 2011. De winst steeg met 18,6 procent ten opzichte van 2010 tot 51,1 miljoen euro. Het totaal beheerd vermogen nam met meer dan 900 miljoen euro toe tot 10,3 miljard. Het aantal klanten steeg met ruim 11 procent tot 575.000. Ter vergelijking ING heeft in Nederland 8,9 miljoen klanten.

Ongeveer 90 procent van de nieuwe ASN-klanten komt van de ING. „Bij de overstappers wordt duurzaamheid als reden aangegeven om te switchen van bank”, zegt Goudswaard. „Voor een bank als ING blijft het creëren van aandeelhouderswaarde het primaire doel.” Hij verwacht dat meer mensen de overstap zullen maken – ASN streeft naar één miljoen klanten in 2020. „Onze doelgroep bestaat uit postmaterialisten en kosmopolieten, waarvan we er naar men zegt 2,5 miljoen hebben in Nederland”, zegt Goudswaard, die sinds 2001 directeur is bij de bank – daarvoor werkte hij ruim 17 jaar werkte bij de ING Bank.

De ASN Bank is in 1960 opgericht als spaarbank door de toenmalige vakcentrale NVV. De bank heeft geen kantorennetwerk en cliënten kunnen betalen, sparen en beleggen. ASN verstrekt geen hypotheken en verzekeringen. Het geld dat spaarders bij ASN stallen komt niet volledig terecht bij duurzame projecten. Van de totale uitzettingen van 9,7 miljard euro sluisde ASN 4,4 miljard door naar moederbedrijf, die de gelden voornamelijk gebruikt als dekking voor hypotheken.

Bij de spaargelden was sprake van groei, bij de beleggingsfondsen ging het minder. Dit past in de trend waarbij mensen minder beleggen en meer sparen. Daarnaast werd een fiscale tegemoetkoming bij zogenoemde groenprojectenfondsen verlaagd. Koersdalingen en minder inleg resulteerden in een daling van het beheerd vermogen van de beleggingsfondsen van ruim 5 procent.

Volgens Goudswaard hanteren steeds meer bankklanten de Eerlijke Bankwijzer bij de keuze van een bank. De Eerlijke Bankwijzer – een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie en de Dierenbescherming – vergelijkt het beleid van Nederlandse banken ten aanzien van klimaat, natuur, mensenrechten, wapens, corruptie, betrouwbaarheid en bonusbeleid. ASN scoort, volgens de onderzoekers, ‘goed’ op vrijwel alle beleidsterreinen. De bank investeert niet in tabaksproducenten, houtkapbedrijven, wapenindustrie, en bedrijven die gelieerd zijn aan kinderarbeid.

De bank voert, volgens de Eerlijke Bankwijzer, een zeer gematigd bonusbeleid in vergelijking met de andere banken in Nederland. „Mensen die alleen maar geld-gedreven zijn passen niet in de banken van de toekomst. Bankiers gaan niet met hun eigen geld om, maar met geld van hun klanten”, zegt Goudswaard. Hij is niet „per definitie” tegen variabele beloningen. Zelf verdient Goudswaard 160.000 euro vast. ASN Bank heeft wel een variabele beloning, maar bonussen worden niet uitgekeerd zolang moederbedrijf SNS aan het staatsinfuus ligt.