Eneco zoekt toekomst in groene stroom

Mede door fors te snijden in de kosten – minder personeel – steeg de winst bij Eneco. Het energieconcern zet vol in op duurzame energie.

Energieconcern Eneco heeft vorig jaar een winst geboekt van 204 miljoen euro, een stijging van 45 procent ten opzichte van 2010. Samen met Nuon en Essent behoort Eneco tot de grootste drie energieconcerns in Nederland. Het bedrijft heeft 2,2 miljoen klanten.

Eneco richt zich op productie, transport, handel en levering van energie (elektriciteit, gas en warmte). De aandelen zijn in handen van zestig gemeenten, waaronder Rotterdam en Den Haag. De Eneco- groep bestaat uit de bedrijven Stedin (netbeheer), Joulz (infrastructuren) en Eneco (duurzaam leveren, duurzaam opwekken en duurzame oplossingen). Aan de stijging van de winst met 63 miljoen euro droegen alle bedrijfsonderdelen bij. Er is meer windenergie opgewekt, het klantenbestand is uitgebreid en de kosten zijn gereduceerd.

Inclusief de overnames – waaronder de Nederlandse stroom- en gasleverancier Oxxio – bleven de bedrijfskosten stabiel op 1,2 miljard euro. Dat kwam omdat stevig is gesneden in het personeelsbestand. Bij prijsvechter Oxxio werkten bijna 200 mensen en toch is het aantal medewerkers bij Eneco, ondanks de overname, licht gedaald naar 6.600.

Vorige maand bepaalde de Hoge Raad dat Eneco en Delta zich (nog) niet hoeven op te splitsen. De Hoge Raad stelt een definitief besluit over de splitsing uit, en wint eerst bindend advies in bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

De staat had de energiebedrijven in Nederland eerder verplicht zich te splitsen in een private productie- en leveringstak, en een publieke transporttak. De netwerken (elektriciteitskabels en gasbuizen) blijven in handen van de staat omdat zij van strategisch nationaal belang worden geacht. Nuon en Essent hadden de splitsing al doorgevoerd toen het gerechtshof in Den Haag in 2010 bepaalde dat de staat die verplichting niet had mogen opleggen, omdat zij in strijd is met het Europees recht op vrij kapitaalverkeer. De staat heeft de zaak voor de Hoge Raad gebracht.

Als de Hoge Raad uiteindelijk toch beslist dat Eneco alsnog moet splitsen, komt de pijn toch en wordt het bedrijf gehalveerd. Eneco had met het oog op de splitsing in 2010 al een voorziening getroffen van 23 miljoen euro, voor 2011 geldt een bedrag van 13 miljoen. „Door de uitspraak van de Hoge Raad wordt de status quo nog een aantal jaren gehandhaafd”, zegt financieel directeur Guido Dubbeld. „Voorlopig blijven we een geïntegreerd bedrijf en gaan we door met onze duurzame strategie.”

De investeringen van Eneco belopen ongeveer 800 miljoen euro, waarvan de helft aan duurzame investeringen. Eneco wijkt daarin af van concurrenten als Essent en Nuon. Zij blijven voornamelijk centrales bouwen die draaien op fossiele brandstoffen (als gas en kolen) en misschien verrijkt uranium.

Eneco daarentegen heeft zich ten doel gesteld dat volgend jaar eenvijfde van alle geleverde stroom uit duurzame bronnen als wind, zon, biomassa en waterkracht komt. In 2030 moet het bedrijf volledig zijn overgeschakeld op groene stroom.

    • Cees Banning