Correcties en aanvullingen

Microsieverts

In de artikelen Meer straling is niet meer kanker en Of een béétje straling ook goed kan zijn (10 maart, Wetenschap, pagina 4 en 5) is ten onrechte tweemaal een m afgedrukt in plaats van de Griekse letter μ. Hierdoor veranderden microsieverts in millisieverts. In het fotobijschrift op pagina 4 en in het kader op pagina 5 had moeten staan dat een dosistempo van 0,12 microsievert per uur overeenkomt met een jaardosis van 1 millisievert.

Vlamingen

Boven een artikel over Leopold III van België (12 maart, pagina 2) staat de kop Vooral van de Walen mocht Leopold terug. Dit is niet juist. Juist de Vlamingen stemden in met de terugkeer van Leopold.