Wat is er al veranderd......en wat verandert er nog?

● Huishoudinkomenstoets: is er in huis een familielid met een baan of een uitkering, dan geen recht op bijstand

● Strengere handhaving en sancties (maximaal drie maanden geen uitkering)

● Wie jonger is dan 27 jaar, moet eerst vier weken zoeken naar werk

● Gemeenten mogen een tegenprestatie verlangen voor de uitkering

● Minder mensen krijgen een Wajong-uitkering

● Minder mensen kunnen werken in een sociale werkplaats Huidige werknemers houden hun plek

● Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal negen jaar onder het minimumloon werken

● Gevolg: minder mensen met uitkering